Den Gamle By

Forbrydelse, retfærdighed og straf

Året er 1813. En tredjedel af byen er nedbrændt. Den skyldige er fundet. Hun er bare 18 år. Pigen bliver fremstillet i forhør. Domsmændene skal afsige den endelige dom. Skal hun henrettes, eller er der formildende omstændigheder? Den faktiske sag kender vi, men hvad vil der ske, hvis nutidens unge skal dømme?

Casen bearbejdes gennem et TIU-forløb - Teater I Undervisningen - hvor Den Gamle Bys historiske miljø danner rammen om en forestilling, hvorigennem sagens væsentlige temaer belyses og diskuteres. Deltagerne udnævnes til domsmænd og skal tage stilling til strafudmålingen.

Efterfølgende er der et diskussionsforum, hvor der lægges op til diskussion og refleksion over temaer som det gode samfund, hævn/straf og retfærdighed, mennesket som historieskabt og historieskabende samt relationen mellem fortid, nutid og fremtid.

At lære historie på en anderledes og nærværende måde

Forløbet rammer med sin grad af involvering og en vedkommende problematik ned i deltagernes følelser og etik og sætter gang i diskussioner af temaer, der ellers kan være uhåndterlige og svære at forholde sig til. Det danner derved frugtbar grobund for at forholde sig til væsentlige problematikker som hævn, straf og retfærdighed, demokrati kontra enevælde/diktatur, relationen mellem fortid, nutid og fremtid og meget mere.

SkrædderMaren afgiver vidneforklaring
Forbrydelse, retfærdighed og straf
Foto

Kommunikation,

©

Den Gamle By

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
2400 kr.
Yderligere priser:
Medfølgende lærere har fri entré.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Almen studieforberedelse, Historie, Religion, Samfundsfag
Læringsmål:
Forståelse af forandringsprocesser gennem historien.
Forståelse for vigtigheden af demokrati.
Diskussion af værdier i samfundet såvel som hos den enkelte deltager.

Se alle tilbud fra: