Nationalmuseet - Danmarks Middelalder og Renæssance

Genstande som kilder

Undervisningsforløbet "Genstande som kilder" skaber rum for undren og spørgelyst. Eleverne kommer til at arbejde med det funktionelle kildebegreb i samspil med konkrete genstande på museet for derigennem at styrke deres teoretiske viden i praksis. I grupper arbejder eleverne induktivt med forskelligartet kildemateriale, der synliggør, hvordan én historisk kilde kan ændre karakter, når den sættes i relation til øvrige kilder, ny forskning, historiebrug og den historiske kontekst.

Historisk metode

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, STX
Fag:
Historie
Læringsmål:
Forløbet giver eleverne kompetencer til at forholde sig kritisk til forskelligartet materiale og demonstrere viden om historiefagets metoder.

Forløbet styrker elevernes kompetencer til at arbejde aktivt med kildekritikken som erkendelsesredskab, der udgør en proces gennem en afsøgende og spørgende tilgang. Subjektiv fortolkningsproces. Historie som en menneskeskabt konstruktion.

Eleverne styrkes i at løse konkrete historiske problemstillinger.