GeoCenter Møns Klint

GPS-løb - faglighed og samarbejde

Ved hjælp af tablets finder eleverne virtuelle poster i skoven.

Sundhed, motion og naturfag i det kuperede landskab. Løbet foregår ved brug af tablets og virtuelle poster. Efter introduktionen til udstyret sendes eleverne på opgaveløb/-gang i Klinteskoven. Holdenes tablets fører dem rundt til forskellige poster, hvor de skal løse opgaver om dyr, planter og geologien på Møns Klint.

Eleverne skal samarbejde, hjælpe hinanden og i fællesskab finde vej og løse opgaverne.

GPS-løb med tablet
De virtuelle poster findes ved hjælp af tablets
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
90 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Geografi - Kommunikation, Idræt - Idrætskultur og relationer, Natur/teknologi - Kommunikation
Fag:
Biologi, Geografi, Idræt, Natur/teknologi
Læringsmål:
NATUR/TEKNOLOGI
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
Eleven har viden om vind, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse
Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

GEOGRAFI
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
Eleven har viden om modellering i naturfag
Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper
Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

BIOLOGI
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling
Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer
Eleven har viden om biodiversitet
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

IDRÆT
Efter 5. klassetrin
Eleven har viden om kropslige grænser
Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter
Eleven kan samtale om tabe- og vindereaktioner
Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay

Efter 7. klassetrin
Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier
Eleven har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier
Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter
Eleven har viden om samarbejdsmetoder
Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre

Efter 9. klassetrin
Eleven har viden om muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber
Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter
Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige idrætsaktiviteter

Se alle tilbud fra: