Museet Sønderskov

Grøn sløjd - Træ til møbel

Forløbet kan benyttes særskilt eller som del af håndværk og design-forløbet "Fra træ til møbel".

På en skovtur ser vi på forskellige træarter, og hvad de hver især kan bruges til. Herefter får alle udleveret frisk træ, som der fremstilles ting af – for eksempel en smørekniv, en ske, en mus, en brummer osv.
Det er en god oplevelse at arbejde med frisk træ, og mulighederne er mange. Den fremstillede ting kan eleverne få med hjem.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 dage
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Natur/teknologi - Kommunikation
Fag:
Arbejdskendskab, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Matematik, Natur/teknologi
Læringsmål:
At eleverne får kendskab til frisk træ som materiale og kan fremstille en ting, der både har en æstetisk og en funktionel værdi. Derudover opnås kendskab til forskellige træarter og deres anvendelsesmuligheder.

Slutmål for faget natur og teknik efter 6. klassetrin:

Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende. Færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde.

Slutmål for faget sløjd efter 4./5./6./7. klassetrin:

Design og produkt: Eleverne skal kunne udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde; fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer; formgive med personligt præg; eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion; forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel.

Håndværksmæssige arbejdsområder: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal, og beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker.

Se alle tilbud fra: