Sagnlandet Lejre

Gudernes gaver

Arkæologiske fund og historiske kilder bevidner, at vores forfædre har foretaget sig kultiske handlinger. Men hvordan det er foregået, kan vi kun gisne om. Tidsvidner i dragt og rolle fra to tidsaldre giver deres bud på det og gelejder jer på en tidsrejse tilbage til jernalderen og vikingetiden.

Dette forløb er til to klasser og bringer den åndelige og mentale side af gudernes verden helt ind under huden. Sammen laver vi fire nedslag, der belyser forskellige aspekter af emnet ofring.

I kommer på besøg i et jernalderhus med fokus på jernalderfolkets dagligdag omkring ildstedet, deres husguder og særlige forhold, der har reference til arkæologiske fund. I Lethra offermose oplever I jernalderens kultsted og udfører et offerritual. Her bliver I klogere på, hvorfor man ofrer, og lærer noget om frugtbarhedsritualer, guder og gudinder. Seancen bliver belyst af Tacitus' beretninger, den første kendte etnografiske beretning eller oplysningsværk fra Romerriget, hvori germanerne beskrives.

I skibssætningen, som er en rekonstruktion fra Gl. Lejre fra vikingetiden, kan I høre stenenes fortælling om dødsriget og prøve kræfter med vikingernes idrætsleg "Skibet sejler mod døden eller mod livet" og udbringe en fælles brageskål til fremtidens bedrifter. Ved gudehorgen ved Kongehallen får I en fortælling om dødsguden Odin, og der bliver gennemført et blot (offerceremoni). Her har vikingerne levendegjort den retslærte Ahmad Ibn Fadlans beskrivelse af et offersted ved Volga-området.

Marlene Kramm
Gudernes gaver
Foto

Marlene Kramm

©

Sagnlandet lejre

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
4200 kr.
Yderligere priser:
prisen dækker 2 klasser
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner...
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne reflekterer over de livsopfattelser, der konstituerer offerritualer.

Eleverne får kendskab til ikke-kristne livsopfattelser.

Med offeret som tema for en almenmenneskelig handling får eleverne en reflekteret forståelse af, hvad mennesket er for et væsen, hvad livet kan byde på, og hvordan man kan forholde sig hertil og har forholdt hertil i forhold til livsetiske spørgsmål.