Experimentarium

Hjerte-lungeværksted

Lad dine elever få en oplevelse I kan snakke længe om samtidig med, at de får et relevant og nært fagligt input.

Hjerte-lunge-værkstedet giver eleverne erfaring med at dissekere, samtidig med at de får kendskab til hjertets og lungernes funktion samt deres indbyrdes samspil. Værkstedet lægger vægt på pædagogiske og didaktiske principper om sanselighed og nysgerrighed, hvor eleverne også mærker efter hvordan hjerte og lunger arbejder i deres egen krop. Eleverne arbejder i små grupper á 3-4 elever med hver deres hjerte-lungesæt, så alle får fingrene i rigtige organer. En af Experimentariums formidlingsmedarbejdere vil varetage dissektionen. I kan booke værkstedet og downloade lærervejledningen her: https://www.experimentarium.dk/skolevaerksted/hjerte-lunge-vaerksted/

Hjerte-lungeværksted

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
2600 kr.
Yderligere priser:
Prisen eks. entré til Experimentarium (50 kr. pr. elev)
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Mål for 4.-6. klasse:
Eleverne kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
Eleverne kan undersøge åndedræt og blodkredsløb
Eleverne har viden om åndedræt og blodkredsløb hos mennesker og dyr
Eleverne kan anvende flere typer modeller, der illustrerer blodkredsløbet
Eleverne kan deltage i dissektion af dyr
Læringsmål for 7.-9. klasse i biologi
Kompetenceområde: Undersøge
Undersøgelser i naturfag:
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begænsninger.
Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.
Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag.

Krop og sundhed: Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale. Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre.


Kompetenceområde: Modellering
Krop og sundhed: Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem.
Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons.