Tivoli

Hurtig, hurtigere, hurtigst

Hvor meget stiger pulsen i Dæmonen? Og hvordan mærkes centrifugalkraften på kroppen? Eleverne går på opdagelse blandt Tivolis forlystelser for at undersøge, hvordan deres krop påvirkes af fart og naturkræfter.

Her går eleverne på naturvidenskabelig opdagelse blandt Tivolis forlystelser. Med udgangspunkt i forlystelserne arbejder eleverne med sanserne og undersøger, hvad der sker med kroppen, når de påvirkes af fx fart og tyngdekraft. De skal i grupper opstille en hypotese og svare på spørgsmål, der udfordrer deres sanser, og giver en bedre forståelse af de fysiske mekanismer.

 

undervisningsforløb
Få fart under fødderne i et naturvidenskabeligt undervisningsforløb
Foto

Anders Bøggild

©

Anders Bøggild

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
99 kr.
Yderligere priser:
Pris: 99 kr. pr. elev/lærer. Prisen inkluderer entré, undervisning og Turpas indtil kl. 15.00. Efter kl. 15.00 kan der tilkøbes Turpas til resten af dagen for 90 kr. Forløbet kan kun bookes i Tivolis åbne sæsoner.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Forløbet understøtter arbejdet med flg. færdigheds- og vidensmål i Natur/teknologi(efter 6. klassetrin)
Eleven kan:
- Gennemføre enkle systematiske undersøgelser
- Gennemføre fysiologiske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr
- Diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi
- Mundtligt og skriftligt med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
Eleven har:
- Viden om syn og hørelse

Se alle tilbud fra: