Mind Factory by Ecco

Idéfabrikken

I denne workshop arbejder eleverne med at indkredse og forstå en problemstilling, få idéer til dens løsning og skitsere og bygge hurtige prototyper af en løsning eller et produkt. Workshoppen kan bookes som et led i et eget planlagt undervisningsforløb i et fag eller tværfagligt emne, hvor I tager ud af huset en dag for at arbejde med særligt idéfasen.

Eleverne får en introduktion til en grundlæggende innovationsproces og prøver derefter grundlæggende principper for kreativ idéudvikling i flere brainstormingsøvelser. Herefter arbejder de med flere løsningsforslag og kriterier for at udvælge gode forslag. Til sidst arbejder de med at udarbejde hurtige prototyper af deres løsninger og at præsentere dem kort. 

Kompetenceområder: Der arbejdes med kompetenceområder inden for innovationsprocesser og med kommunikation. Workshoppen kræver som nævnt i indledningen, at I selv er i gang med et undervisningsforløb og dertilhørende kompetenceområder. Det faglige arbejde bearbejdes i udvalgte metoder fra innovationsprocesser, f.eks. at formulere problemstillinger, udarbejde personas, brainstorme, skitsere og lave prototyper. 

Idefabrikken

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Workshoppen er gratis for kommunale folkeskoler i Tønder Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation
Fag:
Biologi, Dansk, Engelsk, Fysik/kemi, Geografi, Håndværk og design, Historie, Idræt, Innovation og entreprenørskab, Matematik, Projektopgaven, Samfundsfag, Tysk
Læringsmål:
Detaljeret oversigt over kompetenceområder og læringsmål i relation til jeres valgte emne samt praktiske oplysninger tilsendes før besøget.