Hvolris Jernalderlandsby

Jernalderlivet vender tilbage – rollespil/lejrskole

Klassen (måske to klasser) kommer som hjemløse jernalderfolk til en forladt landsby. Smeden og en kvinde er de eneste tilbage af de oprindelige beboere. Alle andre er slået ihjel eller bortført som trælle af en fjendtlig stamme. Smeden har fået et slag i hovedet og kan kun huske lidt af, hvad der skete, men han kan heldigvis stadig smede. Kvinden var ude at samle urter, og da hun kom tilbage, var de andre væk.
De nyankomne skal befolke landsbyen og få den til at live op igen. Det kræver, at mange roller besættes, og mange spørgsmål besvares. Der er brug for alle hænder.
Dagen, som med fordel kan arrangeres som lejrskole, sætter store krav til elevernes samarbejdsevner. Det træner dem i at finde løsninger på problemer og udfordrer deres opfindsomhed. Lærere og vejleder fra Hvolris instruerer dem så lidt som muligt, men sørger for at holde dem inden for jernalderens muligheder og univers.

Hvad er der brug for, så de kan overleve på dette sted? Dette kræver, at eleverne tænker sig grundigt om i fællesskab: Hvad er essentielt for at overleve (mad, husly, vand, varme etc.)? Er det til stede? 

Hvordan skal rollerne fordeles? Hvem er høvding, jæger, kriger, vølve, hjælpere, trælle osv.? Hvem gør hvad? Hvad er høvdingens rolle?

Hvilke håndværk er nødvendige? Hvem sørger for mad, brænde, ild, redskaber osv.?

Hvilke dyr er der til rådighed? Eleverne skal se sig om og forholde sig til, hvordan de forhåndenværende dyr kan anvendes. 

Hvordan ser huse og hegn ud? Hvad skal repareres, hvem gør det, og hvordan?

Det indskærpes, at gudernes velvilje er livsvigtig. Fravær af guderne er fuldstændig utænkeligt i jernalderlandsbyen. Hvordan sikrer vi gudernes gunst? 

Eleverne på madholdet skal lære at slå ild og lave bål, hvis de ikke allerede kan det. Madholdet skal sørge for mad til alle. Hvis madholdet ikke fungerer, bliver der ingen mad, så det er en vigtig funktion.

Der skiftes som hovedregel ikke mellem opgaverne under forløbet. Alle bliver i samme rolle hele vejen igennem. Ved længere forløb kan rollerne eventuelt byttes undervejs.

Tilbud fra 6. klasse og opefter. Forløbet kan med fordel afslutte et læringsforløb om jernalderen.
Varigheden kan variere fra 5 timer til et lejrskoleophold op til to døgn. Læs mere om pris for lejrskoleophold nedenfor.

Jernalderhus på Hvolris
Jernalderhuset Tjørnebo i Hvolris Jernalderlandsby.
Foto

Hvolris Jernalderlandsby

©

Hvolris Jernalderlandsby

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Ved varighed af 5 timer er tilbuddet gratis for folkeskoler i Viborg Kommune. Ved varighed som lejrskole beregnes 125 kr. per person per døgn for folkeskoler i Viborg Kommune. Friskoler og skoler udenfor Viborg Kommune bedes kontakte os for tilbud.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner...
Fag:
Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Dette forløb kan med stor fordel bruges som afslutning på et forløb om jernalderen. Det er vigtigt, at eleverne på forhånd har sat sig ind i de grundlæggende vilkår for livet i jernalderen.

Eleverne får livet i jernalderen helt tæt på kroppen og udfordres i deres forståelse af fortidens livsvilkår kontra moderne bekvemmeligheder.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie - Der arbejdes med kompetenceområdet historiebrug, hvor eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

Håndværk/design - Der arbejdes med kompetenceområdet Håndværk - forarbejdning, hvor eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.