Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Julen i vikingetiden - Bjørns fortælling

I dette materiale møder eleverne vikingedrengen Bjørn og præsten i vikingetidens Ribe, Rimbert. De mødes omkring juletid i ca. 860 i Ribe. Her hører Bjørn for første gang noget om kristendommen.

Gennem drengen Bjørn hører eleverne om, hvordan vikingernes julefejring kan være foregået omkring 800-tallet. Her møder Bjørn også munken Rimbert. Der har tidligere været munke i Danmark, men Rimbert var en af de første, der sammen med munken Ansgar arbejdede i en af de første kirker i Ribe. Bjørn møder Rimbert i den nyligt færdigbyggede kirke i Ribe. Rimbert fortæller Bjørn om den kristne guds søn Jesus – om Jesu fødsel og om andre aspekter af den kristne tro.

Eleverne arbejder med figurerne i fortællingerne (Bjørn, Ansgar, Rimbert, samt de bibelske figurer). udklipper deres egen kirke, hvorpå
de selv for mulighed for at fortælle om deres egne traditioner.

Materialet har til formål at forklare, hvordan den kristne fejring af Jesu fødsel blev knyttet til de hedenske traditioner, der allerede blev fejret på denne tid af året af de danske vikinger.
Traditioner, som fortsat i dag fejres sideløbende med den kristne juletidsfejring.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider.

Alteret i Vikingecenteret i Ribe.
Alteret i Ribe vikingecenter.
Foto

Charlotte Hansen

©

Vibsko

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne opnår forståelse for ikke-kristne religioner såsom vikingetidens tro.

Eleverne får indsigt i juleevangeliets fortælling fra Bibelen.

Eleverne får en viden om vikingetidens Ribe, dets by og dets folk.