Karen Blixen Museum Rungstedlund

Karen Blixen og Kenya for grundskolen

Karen Blixen levede på en kaffefarm i Britisk Østafrika (Kenya) fra år 1914-1931. I dette forløb er Karen Blixens beretninger om Kenya både vores tekstmateriale og kildemæssige grundlag.

Vi arbejder tekstnært i et forsøg på at kortlægge tekstens fortællesituation og undersøge fortællerstemmen. Hvad betyder forfatterens position for, hvordan vi forstår handlingsforløbet og den virkelighed, som historien tager udgangspunkt i? Hvad er det for en stemme, der taler? Hvad ved fortælleren? Hvad hævder hun at vide? Har hun nogen meninger om det, der foregår? Hvor høj troværdighed kan vi pålægge fortællestemmen? Forløbet inkluderer en perspektivering til den historiske kontekst.

Vælg et af følgende uddrag, som vi arbejder med i undervisningen:

“Kitosh’ historie” fra Den Afrikanske Farm. I denne fortælling beskriver Karen Blixen en retssag og dens udfald fra tiden i Kenya. Efter kikuyuen Kitosh ses ride på sin farmers hest, afstraffes han voldsomt og findes død dagen efter. Skyldsspørgsmålet samt Kitosh’ egen handlen og gøren afgøres i den hvide retssag – men hvad er retfærdighed? Og hvilke kræfter råder den indfødte kenyaner over, som de hvide europæere ikke forstår?

“Farah” fra Skygger på Græsset. “Farah” er en essayistisk ode til Farah Aden, Karen Blixens hushovmester og nære ven gennem de 17 år på farmen.

“Barua a Soldani” fra Skygger på Græsset. I “Barua a Soldani,” eller “Kongens Brev” vender Karen Blixen dyrelivet på og omkring farmen, at gå på jagt, kulturelle forskelle mellem de indfødte folk og hende selv samt overbevisningens magt.

Karen Blixen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Vi arbejder med dialogbaseret undervisning, hvor eleverne opfordres til at sætte ord på deres læseoplevelse og forståelse.