Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Kend dit affald – bliv skarp til genbrug

Hvad er affald, og hvad sker der med det, når det forlader hjemmet og genbrugsstationen? Hvordan bliver affald til en ressource, der kan bruges i nye produkter?

Vidste du, at en sodavandsdåse kan blive til en ny cykel? Og at der er guld og sølv i mobiltelefonen?

Vi starter i vores formidlingslokale, hvor eleverne får en introduktion til affaldsområdet. Gennem fortælling, dialog og øvelser får eleverne viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet, og bliver mestre i affaldssortering.

På pladsen bliver klassen vist rundt af en medarbejder, der arbejder på genbrugsstationen. Medarbejderen fortæller om sin dagligdag på pladsen og viser, hvor meget affald der indsamles, og hvordan det skal sorteres i de forskellige containere. Affald, som bare venter på at blive genanvendt.

Pladsformidleren viser og fortæller om, hvor meget affald der indsamles i containerne. Her ses en container med metal i.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er forbeholdt Gentofte Kommunes skoler.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
→ Eleven kan fortælle, hvad der sker på en genbrugsstation.
→ Eleven kan gå i dialog med pladsmedarbejder på genbrugsstationen.
→ Eleven kan sortere og navngive stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
→ Eleven kan fortælle om affald som en ressource, der skal indsamles, sorteres og genanvendes.
→ Eleven kan anvende enkle fagord og begreber.