Arbejdermuseet

Konflikt og samarbejde: Industriarbejdet gennem 150 år

Septemberforliget, ligeløn og globalisering er blot et udpluk af de begreber og konflikter på arbejdsmarkedet, som eleverne kommer tæt på og får udfoldet i dette undervisningsforløb om industrialisering og industriarbejdets udvikling gennem 150 år.

For en stor del af arbejderne har det industrialiserede arbejde været kendetegnet af en interessekonflikt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Men behovet for at få brød på bordet og varer på markedet har også tvunget de to parter til at samarbejde.

Med udgangspunkt i det første forlig mellem arbejdsmarkedets parter, Septemberforliget fra 1899, arbejder eleverne i grupper med en række historiske nedslag. Deres arbejde danner grundlaget for et kronologisk og tematisk perspektiv på fortidens, nutidens og fremtidens konflikter og samarbejder i relation til det industrialiserede arbejde.

Eleverne arbejder med genstande, skriftlige kilder, lydfortællinger og historiske scenarier, der giver et fysisk og sanseligt indtryk af en periode med store forandringer i den måde, arbejdsmarkedet har været indrettet på.

 

Kernestof

  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne: Industrisamfundet
  • Politiske og sociale revolutioner: Arbejderklassens organisering og mobilisering
  • Globalisering: Det globaliserede industrisamfund

 

Omsatte faglige mål

  • Eleverne kan redegøre for centrale problemstillinger om arbejdsvilkår på det industrialiserede, danske arbejdsmarked
  • Eleverne kan reflektere over problemstillingernes samspil i tid og rum, herunder samspillet mellem aktuelle nationale og globale problemstillinger
  • Eleverne kan formulere historiske problemstillinger om det danske industrisamfund og relatere disse til deres egen samtid og fremtid
Industriarbejdet
Foto

P.S. Krøyer (via Wiki Commons)

©

Arbejdermuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Kronologi og årsagssammenhænge

Se alle tilbud fra: