Vikingemuseet Ladby

Konge med vold og magt

Rundvisning for udskoling og ungdomsuddannelserne på Vikingemuseet Ladby.

Hvordan skabes magt, og hvad skal der til for at holde på den? Da Harald Blåtand havde magten, vandt han sig al Danmark, står der på Jellingstenen. Men hvem havde magten, før Harald samlede riget?

45 år før Harald Blåtand skrev sit navn ind i Danmarkshistorien med Jellingstenen, blev en rig konge højlagt i et prægtigt vikingeskib ved Ladby på Østfyn. Vi ved ikke, hvad kongen hed, men hans usædvanligt kostbare gravudstyr viser, at her blev en særligt magtfuld viking begravet. Vi kalder ham Ladbykongen:

 • Hvem var vikingekongen i Ladby?
 • Hvem herskede han over og hvordan?
 • Hvordan samlede han sig rigdom og indflydelse?
 • Hvem stod han i forbindelse med for over 1000 år siden?
 • Og hvordan holdt han på magten fra fjorden på Østfyn?

I museets udstillinger, gravhøj og kulturlandskab udforsker vi magt i vikingetiden. Vi undersøger vikingetidens samfund i kontrast til vore dages demokrati. Vi forholder os til, hvordan vikingetidens kongedømmer kan forstås – med Ladbykongen og Jellingdynastiet som case. For hvad var magt i vikingetiden, og hvad er magt egentlig i dag?

Hvordan foregår det?

 • Rundvisning i udstillinger, landskab og gravhøj. Undervejs ser vi både en rekonstruktion af Ladbykongens begravelse og de originale genstande fra graven i ”Dødeskibet” og besøger Ladbyskibet i ”Skibsgraven”, der står nøjagtigt, som arkæologerne efterlod det efter udgravningen.

Hvilken metode bruger vi?

 • Undervisningen er dialogbaseret, for formålet er, at eleverne undrer sig og reflekterer aktivt over vikingetiden. Vi ved meget om vikingetiden, men der er også meget, vi ikke ved. Undervejs inddrager vi derfor elevernes forhåndsviden og spørgsmål. Forløbets indhold og niveau målrettes elevernes alder.

Omsatte Fælles Mål for 7.-10. klasse:

 • Eleverne opnår indsigt i kontinuitet og forandring samt samspillet mellem fortid, nutid og fremtid.
 • Eleverne bliver fortrolige med en afgørende periode i dansk kultur og historie.
 • Eleverne bliver trænet i at anvende arkæologiske og historiske kilder kritisk til at opnå viden om fortiden.
 • Eleverne bliver opmærksomme på deres egen rolle som historieskabte og historieskabende og forudsætningerne for et demokratisk samfund i kontrast til vikingetidens magtsamfund.

Praktisk information:

 • Forløbet kan bookes alle hverdage året rundt mellem kl. 9.00 og 15.00. Bookes et besøg på en mandag, hvor museet er lukket, åbnes museet kun under rundvisningen, og museumsbutikken kan ikke besøges.
 • Forløbet foregår primært indendørs i museets udstillinger og Ladbykongens gravhøj, som ligger 300 m fra museet, og gennemføres året rundt i al slags vejr. Husk påklædning efter vejret!
 • Museet ligger på et 5 hektar stort åbent græsareal med bakker og dale, træer og krat samt fjord og vandkant. Her er masser af plads under åben himmel til leg og hygge før eller efter forløbet.
 • Området har talrige borde- og bænkesæt, hvor madpakkerne kan spises. 
 • I museumsbutikken kan der købes is, sodavand, kaffe/te m.m.
Unge på rundvisning på Vikingemuseet Ladby
På Vikingemuseet Ladby kommer eleverne helt tæt på fortiden.
Foto

Vikingemuseet Ladby

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Gratis for grundskoler fra Kerteminde og Nyborg kommuner
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Omsatte Fælles Mål for 7.-10. klasse:
• Eleverne opnår indsigt i kontinuitet og forandring samt samspillet mellem fortid, nutid og fremtid.
• Eleverne bliver fortrolige med en afgørende periode i dansk kultur og historie.
• Eleverne bliver trænet i at anvende arkæologiske og historiske kilder kritisk til at opnå viden om fortiden.
• Eleverne bliver opmærksomme på deres egen rolle som historieskabte og historieskabende og forudsætningerne for et demokratisk samfund i kontrast til vikingetidens magtsamfund.

Se alle tilbud fra: