Vejle Kunstmuseum

Konstruerede virkeligheder

Billeder er et kraftigt medie, der både forfører og provokerer os til at forholde os til den verden, vi lever i. Guldalderens landskabsmalerier ligner virkeligheden. Men tidens malere var mestre i billedmanipulation. Sammen med eleverne undersøger vi hvordan billedkonstruktioner i kunst og visuel kultur er med til at påvirke vores opfattelse af den virkelighed, vi lever i.

Kunstmuseets permanente udstilling Konstruerede virkeligheder tager udgangspunkt i guldalderkunstnernes manipulation af landskabsmotiver, sat i spil med samtidsværker af Superflex og Lise Harlev. Samtidsværker, der som guldalderens kunst, tager fat i vores opfattelse af identitet, tilhørsforhold og nationalfølelse.

Eleverne kommer på opdagelsesrejse imellem Skovgaards skitsemalerier og de endelige værker. Ved hjælp af billedanalytiske værktøjer og praktisk-kreative øvelser dissekerer vi kunstnerens manipulation med den virkelighed han stod i.  Dette relateres til de historiske begivenheder i den nationale romantiske guldalderperiode. Med eksempler i samtidskunsten diskuterer vi bl.a.: Hvordan står det til i dag? Hvad er danskhed og nationalitet for unge i dag?

 Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Den store eng ved Vejle
P.C. Skovgaard: Den store eng ved Vejle.
©

VejleMuseerne

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
410 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fremstilling, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Billedkunst:
- Eleven undersøger samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet og får viden om billeders visuelle koder og udsagn.
- Eleven får viden om de visuelle kulturers genrer og kan analysere dem.

Dansk:
- Eleverne forholder sig til kultur, identitet og sprogbrug.
- Eleverne får viden om identitets-fremstillinger.
- Eleverne får indsigt i en kulturel og litterær periode.

Historie:
- Eleverne kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.
- Eleverne kan forklare den historiske fortællings sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Forløbet perspektiverer til dansk litteraturkanon i relation til forfatterne og digterne Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig og H.C. Andersen.

Forløbet lægger op til uddybende arbejde i forhold til historiekanons punkter:
Københavns bombardement, Grundloven 1849 og Slaget ved Dybbøl, da forløbet underbygger og perspektiverer den historiske fortælling om dansk identitet, krig og nationalfølelse i guldalderen.