Vendsyssel Historiske Museum

Kranier i mosen

Iført hvide kitler, undersøger vi kranier, der i jernalderen er blevet ofret til guderne og vi laver vores eget bud på en offermose.

Hvorfor ofrede jernaldermennesket deres døde i mosen? Var det forbryderens straf, en gave til guderne eller en måde at mindes dem, du havde mistet? Blandt andet dette spørgsmål forsøger vi at svare på, når vi undersøger kranier, dyre- og menneskeknogler og hovedet af et vaskeægte hudmoselig, i museets udstilling Dødens Teater. Klassen opdeles i 6 grupper, der skal finde oplysninger om og analysere hver deres moseofring i udstillingen. Herefter fremlægger hver gruppe deres resultater for resten af klassen.

Efter en kort fremlæggelse af de undersøgte ofringer, bygger hver gruppe deres egen moseofring v.h.a. keramik, plastikkranier, dyreknogler og pinde. I mosen lægges også en genstand, som hver elev har medbragt hjemmefra. Ofringen ledsages af et lille vers, eleverne har skrevet på forhånd. Til slut laver vi en fælles udstilling af vores moseofringer og har en dialog om tankerne bag udstillingen.

Før forløbet: Vælg en genstand, som du vil ofre til guderne. Skriv et lille vers om, hvorfor præcis denne ting skal ofres til guderne og hvad du gerne vil opnå med din ofring. Opdel på forhånd klassen i 6 grupper, der arbejder godt sammen.

Under forløbet: Hver elev medbringer på dagen en ting de vil ofre i mosen og et vers de på forhånd har skrevet.

Læs mere om udstillingen Dødens teater her.

Kranier i mosen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 700 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Vi går i arkæologens fodspor og laver feltundersøgelser på kranier og andre mosefund. Undersøgelserne lærer os om jernalderens kraniekult og menneskene, der praktiserede den.