Bornholms Rovfugleshow

Kriblende kryb

I dette forløb tager vi børnene med HELT tilbage til før, dinosaurerne opstod. Vi kigger på de dyr, hvis forfædre opstod dengang. Vi kigger på deres udseende og måder at leve på.

Ca. 1 time langt forløb, hvor både høre-, smags-, føle- og synssansen stimuleres. 

Vi starter med at høre om dyr, der opstod for næsten 500 millioner år siden, og bevæger os op gennem historien og afslutter med dyr, der opstod for 250 millioner år siden. 

Kæmpesnegle, fugleedderkopper, kæmpeinsekter og meget mere vil I komme helt tæt på. Og bare rolig – ofte er børnene meget mere modige end de voksne.

Der kan også tilvælges "Tiden efter krible krable", hvis man ønsker evolutionshistorien, hvor fuglene inddrages. Begge forløb kan sagtens stå alene.

Lad de forhistoriske væsner komme helt tæt på

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
90 kr.
Max deltagere:
50 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven kan relatere viden
fra natur/teknologi til sig
selv og det nære område.

Eleven kan fortælle om
organismers opbygning.

Eleven har viden om
organismers opbygning