Vejle Kunstmuseum

KROP

Kroppe er fascinerende, både påklædte og nøgne. Men hvem bestemmer, hvordan den ideale krop ser ud? Med udgangspunkt i udvalgte værker i udstillingen KROP dykker vi med eleverne ned i, hvordan billedkulturen  historisk og aktuelt  afspejler og udfordrer  konventionerne  om krop, køn og identitet.

Debatten om kropsidealer er levende i kunsten i dag som aldrig før.  Voksne og unge udstiller deres egne kroppe i det offentlige rum og på de sociale medier. Igennem billedsamtaler introduceres eleverne til både historiske og aktuelle billeder af kroppe. De forskellige billeder spejler, hvordan kunst igennem tiderne viser forskellige blikke på kroppen. Når mennesket og verden forandrer sig, så gør vores oplevelse og opfattelse af kroppen det også.  

Eleverne går på opdagelse i udstillingens mange forskellige syn på kropsidealer og diskuterer i grupper, hvordan billeder påvirker vores kropsidealer, selvopfattelse og den kultur, vi lever i. Undervejs laver eleverne praktisk-kreative øvelser med fokus på samarbejde, iagttagelses- og bevægelsestegning. 

 Husk, at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Permanent udstillingen KROP, Vejle Kunstmuseum
Permanentudstillingen KROP, Vejle Kunstmuseum.
Foto

Vejlemuseerne

©

Vejlemuseerne

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
410 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Kommunikation, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Billedkunst:
- Eleverne stifter bekendtskab med forskellige kunstneriske udtryksformer
- Eleverne lærer at nuancere og diskutere kropsidealer med udgangspunkt i, hvordan kunsten forholder sig til teamet, konkretiseret ved at sætte forskellige værker op mod hinanden.

Dansk:
- Eleverne kan følge reglerne for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer og forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af æstetiske udtryksformer.
- Eleverne lærer begreber, som gør dem i stand til at kommunikere om kunst, køn, identitet og kropsidealer.

Samfundsfag:
- Eleverne kan diskutere og tage stilling til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Kropsidealer, identitet, kønsroller, forskelle og ligheder, indre og ydre liv, fordomme og selvfremstilling.