Kulturskolerne

Kulturpakke – Podcasts – lydfortællinger: 7.-9. klasse

Med udgangspunkt i forberedte fortællinger og historier prøver eleverne sig selv af som ”podcastere”.

Som podcaster har man særligt fokus på, hvordan det skrevne ord kan formidles mundtligt med saft og kraft, så lytteren får lyst til at lytte med og forholde sig til podcastens tema.

En vigtig del af det endelige produkt er bevidst brug af lydeffekter og musik, der kan understøtte podcastens dramatiske opbygning. På denne workshop skal eleverne skabe deres egne podcasts med udgangspunkt i en historie eller eller emne, som er forberedt hjemmefra.

Ved at tage udgangspunkt i det forberedte emne bygger eleverne i grupper deres podcasts op.

Det er en kunst at formidle historier på en indbydende måde, og det ”tvinger” eleverne til aktiv stillingtagen til stoffet, indholdet og formen.

Eleverne optager deres egne speaks og får også erfaring med at tilgå professionelle lydeffekt-biblioteker på nettet. 

Eleverne lærer, hvordan de skaber inspirerende soundscapes, der underbygger historiernes indhold.

 Vi arbejder i Udskolingshusets lækre lokaler – her findes der bl.a. professionelt podcast-udstyr.

  Forberedelse

  • Beregn minimum 2 lektioner. Eleverne skal forberede indholdet til deres podcast hjemmefra, da der i workshoppen udelukkende er fokus på selve produktionen og postproduktionen. 
  • I vil i god tid inden workshoppen modtage forberedelsesmateriale. 

Særligt for denne kulturpakke

OBS: Denne kulturpakke udbydes i samarbejde med Udskolingshuset i Byens hus. Udskolingshuset er et kommunalt tilbud møntet på kommunens folkeskoler. Det er derfor ikke muligt for privatskoler i Gentofte Kommune at søge denne kulturpakke. Den egenbetaling, som normalt findes på kulturpakker, betales på denne kulturpakke af Udskolingshuset. Dvs. at kulturpakken er gratis for klassen.

Underviser

Claus Reenberg eller Mathias Madsen Munch, begge fra Remulus Entertainment, der blandt andet skriver tekst og musik til film- og sceneproduktioner.

Hvor: Udskolingshuset, Byens Hus
Varighed: Én dag, kl. 9.00-14.00
Periode: 2022 uge 43 og uge 50, 2023 januar-februar 

Podcast

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Kildearbejde, Medier - Medieanalyse, Medier - Medieproduktion
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Historie, It og medier, Medier, Musik, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Kompetenceområde: Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Kildearbejde, Medier - Medieanalyse, Medier - Medieproduktion, Musik - Musikforståelse, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder
Fag: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, It og medier, Medier, Musik, Sproglig udvikling
Læringsmål: Denne kulturpakke understøtter bl.a. nogle af de faglige mål for faget dansk:

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur
og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder
til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes
indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme
deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne
skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders
og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryksog læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre
æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.