Kulturskolerne

Kulturpakke - Skrammeltryk - Skole: 0.-3. klasse

Vi laver en farvecirkel, taler om forskellige former og trykker skrotrobotter med genbrugsemballage. Alle skrotrobotter får deres egen personlighed.

Eleverne sætter ord på nogle af alle de former, vi omgiver os med til daglig, ved at se på og tale om forskellige emballageformer. Børnene instrueres i, hvordan man trykker. Vi taler om visuelle principper såsom symmetri/asymmetri og størrelsesforskelle.

Eleverne trykker hver deres robot med sort farve. Før robotten males, arbejder eleverne med farvecirklen. Til sidst males robottrykket.

Med udgangspunkt i de færdige tryk gennemgår vi de begreber, som eleverne har beskæftiget sig med i løbet af dagen.

Formål

  • Elevernes kreativitet udvikles i arbejdet med en ukonventionel trykketeknik.
  • Forløbet skærper elevernes form- og farveforståelse
  • Eleverne får gennem trykprocessen en oplevelse af, at man kan bruge et umiddelbart værdiløst materiale til at skabe værdifulde, unikke kunstværker. 

Det kan I gøre inden kulturpakken

Bestil evt. undervisningsmaterialet “Professor Skrald og Skrotrobotterne” fra Coop Skolekontakten. Undervisningsmaterialet er gratis og målrettet indskolingen, men der er en lille fortløbende historie igennem hele materialet, som I med fordel kunne læse, som handler om affald og genbrug, så børnene er sporet ind på hele genbrugstankegangen. 

Det kan I gøre efter kulturpakken 

I afslutningen af kulturpakken taler vi om hvilke andre figurer man kunne trykke med skraldeformer, f.eks. huse, fisk, blomster eller noget helt fjerde. På den måde perspektiveres forløbet, så I kan arbejde videre med teknikken på egen hånd med udgangspunkt i andre temaer. 

Underviser:

Annika Øyrabø har udgivet flere bøger for børn, senest undervisningsmaterialet “Professor Skrald og Skrotrobotterne”, Coop Skolekontakten 2018, "Skrotrobotter, papkøer og andet sjov", Carlsen, 2014 – en bog med en masse idéer til, hvad man kan bygge ud af skrald – samt "Lortehjorte – Historier for moderne møgunger", Jensen og Dalgaard, 2014. www.annikaoyrabo.dk

Hvor: Kulturskolerne, Billedkunst
Varighed Én dag, kl. 9.00-13.00
Periode: 2021: Efterår 2022: Forår

Skrammeltryk
Foto

Kulturskolerne, Gentofte

©

Kulturskolerne, Gentofte

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling, Matematik - Geometri og måling
Fag:
Billedkunst, Dansk, Matematik
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget matematik:

0. KLASSE

Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.

1.-3. KLASSE

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle.

Eleven kan kategorisere figurer.

Eleven har viden om egenskaber ved figurer.