MUNDU - center for global dannelse

Kursus i global undervisning

Kursus i Global Undervisning er for dig, som vil have mere globalt indhold i undervisningen. Det skal inspirere dig til at have større opmærksomhed på globale temaer i de fag, som du underviser i, så du kan ruste dine elever til bedre at forstå og handle i den verden, som de er globale medborgere i.

Vi lever i en globaliseret verden med store uligheder, som desværre stiger dagligt. Nød og fattigdom bliver skabt og fastholdt via strukturel ulighed på grund af den ulige verdenshandel og arbejdsdeling. En bæredygtig udvikling med større lighed for alle kan opnås ved, at vi lærer at foretage demokratiske og informerede valg.

Kurset er relevant for lærere på alle klassetrin, som ønsker inspiration til at inddrage den globale dimension i undervisningen.

Deltagere vil få udleveret inspirationsmateriale på kursusdagen.

Undervisningssituation
©

MUNDU

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
4500 kr.
Yderligere priser:
Kurset udbydes hele året og kan tilrettelægges i forhold til jeres ønsker - og foregå på jeres institution.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Kurset er relevant for lærere og pædagoger, der arbejder med indskoling, mellemtrin og udskoling i grundskolen.