Møntergården

Med historikeren i 1800-tallet

Lad eleverne komme helt tæt på kildearbejdet og de historiske genstande.

I Børnenes Baggård og Histotoriets laboratorium arbejder eleverne som historikere med forskellige historiske genstande fra 1800-tallet via de historiske og museale arbejdsmetoder.

I deres arbejde med de forskellige genstande får eleverne mulighed for at anvende kilder til at opnå viden om fortiden, og samtidig får eleverne en forståelse for 1800-tallets hverdag og livsvilkår.

Forløbets fokus drejer sig om genstanden som kilde i historikerens arbejde. Formålet med forløbet er altså at skabe en forståelse for, hvordan historikeren arbejder med kilder (historikerens metode).

Forståelsen skert via en eksperimenterende tilgang, hvor eleverne selv får lov at forsøge sig frem. De får en historisk genstand i hånden, og de får lov at forsøge at anvende den. Rammen for forløbet er et laboratorium, som ligger i forbindelse med Børnenes Baggård. Her får eleverne kitler på, så de bliver forskere i et laboratorium, og derfra går turen til Børnenes Baggård for at finde historien bag genstanden og historien om 1800-tallet.

Alle genstandene i forløbet er rigtige 1800-tals genstande, der formidler forskellige dele af dagliglivet i 1800-tallet i byen.

 

Eleverne undersøger, hvordan et brændekomfur virker.
Eleverne undersøger, hvordan et brændekomfur virker og hvilke retter, man kan lave på det
Foto

Museum Odense

©

Museum Odense

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.
Yderligere priser:
Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner, når besøget finder sted som led i undervisningen.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne kan undersøge en historisk genstand.
Eleverne ved hvordan hverdagen og livsvilkår var i byen i 1800-tallet.
Eleverne kan anvende kilder til at opnå viden om 1800-tallet.
Eleverne kan videreformidle deres viden.