Zoologisk Have København

Naturvidenskabelige undersøgelser - adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i at observere naturen, og beskrive det de ser objektivt.

De diskuterer hvad adfærd er, og hvilke funktioner forskellige signaler har hos henholdsvis dyr og mennesker. Der udføres adfærdsforsøg med mus, hvor individer sættes sammen parvis i arenakasser. Musene iagttages, og der knyttes ord og termer på observationerne. Yderligere diskuteres formålet med forskellige adfærdsformer, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd.
Øvelsen træner eleverne i naturvidenskabelig metode med særlig fokus på induktiv og deduktiv metode, samt afprøvning af hypoteser og formulering af konklusioner på baggrund af egne undersøgelser.

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen nedenfor og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

 

Nøgleord

Hypotese, forsøg og konklusion, induktiv eller deduktiv metode, adfærd, stimuli- motivation respons, sociale dyr, flokstruktur: Hierarki, rangorden.

Naturvidenskabelige undersoegelser   adfaerd
Naturvidenskabelige undersoegelser adfaerd
Foto

Zoologisk have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
At eleverne har viden om forskellige adfærdsformer hos dyr og mennesker
At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at undersøge adfærd hos dyr

Se alle tilbud fra: