Væksthusene

Oplev evolutionen (udskoling)

I Væksthusene lærer eleverne om arternes udvikling og bygger deres egen tidslinje over evolutionshistorien. Interaktive øvelser og formidling på højeste niveau blandt bregner og blade gør denne workshop til et uforglemmeligt indblik i evolutionsteorien.

I workshoppen “Oplev evolutionen” bliver eleverne involveret i konkrete forsøg, så de kan se evolutionen ske live. Herefter er de vidner til evolutionens historie på en rejse i Væksthusene. Under trækronerne og til lyden af aber og fugle bliver eleverne præsenteret for konkrete eksempler på tilpasninger hos planterne. Farver, dufte, højde og udseende vidner om, hvordan planter forsøger at tilpasse sig bedst til det miljø, de er i. Eleverne skal herefter bygge og beregne deres egen evolutionære tidslinje. De skal placere begivenheder og objekter på den, og de skal tilegne sig viden om specifikke historiske begivenheder i den evolutionære historie. Til slut er der tid til refleksion og perspektivering til nutidige klimaforandringer og bæredygtighed. 

Oplev evolutionen i væksthusene
Foto

Erik Balle

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
675 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Geografi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Geografi, Matematik, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer.

Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling.

Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer.

Eleven kan diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger i forhold til evolutionær udvikling.