Ringsted Galleriet

ORIGINAL GRAFIK

På denne workshop vil eleverne blive introduceret klassiske, grafiske teknikker, for dernæst at udarbejde deres egne plakater / aviser med billeder og tekst

I dette plane forløb vil eleverne arbejde med klassiske, grafiske højtryk-teknikker. Eleverne bliver på denne workshop præsenteret for kunsthistoriske og nutidige eksempler indenfor grafik, og hvordan denne teknik kan bruges til at multiplicere sit udtryk til plakater og aviser. Der arbejdes selvstændigt og grupper med billede og tekst. Forløbet er tilegnet mindre årgange, hvor linoleumsknive og træskærersæt er erstattet med tegning i depron-plader. Til de større årgange kan vi tilbyde 2-dages workshop, hvor vi fremstiller vores egen kunstavis.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’plane flader’

Materialer: karton, blyanter, tape, smartphone

Varighed:

1-dages forløb: 4 timer

2-dages forløb: 2 x 4t. til fremstilling af avis for ældre årgange

Klassetrin: 0.-7.kl.

2.klasse elever arbejder med grafiske udtryk gennem billede og tekst
Foto

Heidi Hove

©

Heidi Hove

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Kommunikation
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Innovation og entreprenørskab, Projektopgaven
Læringsmål:
Ud over det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde: vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde, dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed, og dels for at få præciseret de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc.)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)