Vikingecenter Fyrkat

På besøg i vikingetiden

Kom på besøg i vikingetiden. Sammen med en viking kommer I rundt i vikingernes værksteder og beboelseshuse. I hører om vikingernes dagligdag, ser deres redskaber og smager på et vikingefladbrød, som I selv skal være med til at bage.

Indholdet af besøget aftales på forhånd med læreren og tager udgangspunkt i elevernes niveau. Aktiviteten kan også tilpasses andre klassetrin, og har I særlige ønsker til, hvad der skal fortælles om, forsøger vi at imødekomme det. Vi forventer, at min. 2 lærere deltager i besøget og understøtter eleverne gennem aktiv deltagelse.

Klassen modtages af en viking på Vikingegården, og sammen går I fra hus til hus. Vikingen fortæller om livet i vikingetiden og fremviser redskaber og husgeråd. Der bliver rig mulighed for at røre ved genstandene. I smedjen snakkes om værktøj og om, hvilke redskaber der blev smedet af jern. I beboelseshuset brænder bålet, og alle kan rulle deres eget lille fladbrød ud, som bages på pander og bagefter spises ved bålet, mens vikingen fortæller om husets indretning og viser nogle af sine fine ting frem. Der afses tid til, at eleverne kan få svar på deres spørgsmål. Afslutningsvis kan klassen fortsætte op i besøgscenteret, hvor der er mulighed for at se en lille udstilling, prøve vikingetøj og løfte på et sværd og en ringbrynje. I er også velkomne til at besøge vores mytologiske legeplads, hvor vi har borde og bænke til madpakkespisning, og I kan gå en tur ud på Ringborgen, som er beliggende 1 km fra Vikingegården.

Denne aktivitet kan fint kombineres med et besøg i et af vores vikingeværksteder, hvor eleverne selv fremstiller en lille ting, f.eks. støber en tinamulet eller filter en bold af fåreuld.

Mærk vikingetiden på egen krop
Mærk vikingetiden på egen krop.
Foto

Vikingecenter Fyrkat

©

Vikingecenter Fyrkat

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
Pris: 1 – 10 personer 600 kr., efterfølgende pr. person 25 kr. Der betales for både børn og voksne
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Madkundskab
Læringsmål:
Eleven besøger vikingerne og oplever deres gøremål.

Eleven ser vikingernes huse, redskaber og dragter.

Eleven oplever med alle sanser.

Eleven lærer gennem at skifte mellem at lytte og udføre praktiske opgaver.