Naturcenter Amager Strand

Pædagogisk, didaktisk og fagligt besøg for studerende fra pædagogisk uddannelser

Naturcenter Amager Strand er et pædagogisk laboratorium, som afprøver og udvikler undervisnings- og læringstilbud for børn på 0-10 år. For en gruppe studerende består et besøg på Naturcenter Amager Strand af en afprøvning af en af vores pædagogiske aktiviteter og en refleksion over egen praksis i forhold til de aktiviteter, de studerende har afprøvet.

Ved et besøg på Naturcenter Amager Strand får de studerende en kort intro til vores  forløb, metoder og tilbud. De studerende vil arbejde i dybden med et af vores forløb, i sommer halvåret er det ”Små dyr på lavt vand” og i Vinterhalvåret SKAL UCC-læreren vælge mellem "Fugle på stranden", "Sten på stranden" eller "Vind på stranden". Her vil de studerende afprøve et forløb, men undervejs stopper vi op og reflekterer over forløbet, hvorfor og hvordan vi har tænkt forløbet ift. læringsmål og læreplanstemaerne.  

Efter aftale med naturcenteret kan UCC-lærerne desuden låne undervisningslokaler på Naturcenter Amager Strand.

Vi opfordrer også UCC-lærere til at tage ”kørekort” til vores grejkasser, så de på egen hånd kan undervise UCC-eleverne.

Som forberedelse er det en god ide, at de studerende læser om Naturcenteret og specifikt læser om det forløb - der skal arbejdes med.

Naturcenter Amager Strand
De studerende arbejder iført waders
Foto

Naturcenter Amager Strand

©

Naturcenter Amager Strand

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Varigheden af undervisningen tilpasses den enkelte gruppe. Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler og daginstitutioner fra Københavns og Frederiksberg Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Pædagogstuderende, lærerstuderende, PAU-studerende og studerende fra andre pædagogiske uddannelser

Se alle tilbud fra: