Ringsted Galleriet

POSITIV / NEGATIV SKULPTUR

I dette skulpturforløb arbejdes der med volumen med fokus på det positive og det negative – altså både det støbte, men også dets form.

I forløbet gives der en grundlæggende forståelse for, hvordan afstøbte skulpturer ofte bliver til. Eleverne vil arbejde metodisk med afstøbningsmetoder via gips og diverse (fundne) engangsbeholdere – og vi ser nærmere på, hvordan andre billedkunstnere har arbejdet med både positive og negative former – såsom Ringsted Galleriets egne udstillere, men også internationale navne som Rachel Whitread og Bruce Nauman.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’det rumlige’

Materialer: f.eks. ler, gips, engangsplastbeholdere

Varighed:

1-dags forløb (evt. 4 timer, kan justeres efter behov) med fokus på materialer og formgivning

2-dages forløb med kunsthistorie, kunstteori, skitsefase, materialeindføring og afstøbningsmetode

Klassetrin: 4.-10.

Afstøbning i engangsemballage
Negativ afstøbning.
Foto

Morten K. Jacobsen

©

Morten K. Jacobsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)