Næstved Kommune - Åben Skole

Projekt Virksomhedsudfordringer

Projekt Virksomhedsudfordringer sætter fokus på innovation og entreprenørskab i folkeskoler og på ungdomsuddannelser i Næstved Kommune.

I Projekt Virksomhedsudfordringer stiller lokale private og offentlige virksomheder m.fl. en aktuel udfordring, som de ønsker, skoleelever skal udvikle løsninger på. Ved at lære at arbejde innovativt med aktuelle udfordringer bliver de unge godt klædt på til deres fremtidige uddannelses- og arbejdsliv.

Til virksomheder og andre interesserede:
Alle virksomheder, foreninger m.fl. er velkomne til at være med.
Deltagelse kræver blot, at man formulerer sin udfordring (gerne i samarbejde med Anne Bach Nielsen) samt står til rådighed for et rammesættende besøg på virksomheden á max. 1,5 times varighed. Se udfordringsskema nederst på denne side. 
Kontakt: Anne Bach Nielsen, 61773343/55883084, abani@naestved.dk
Til lærere: Information om årets udfordringer sendes ud på fællesnettet.

Proces:
Udfordringerne offentliggøres og formidles til ungdomsuddannelser samt til alle folkeskolelærere i juni/august. Herefter melder klasserne eller holdene sig til med tre prioriterede udfordringer. Center for Dagtilbud og Skole matcher klasser og virksomheder, og i slutningen af august får hver klasse besked om, hvilken virksomhedsudfordring, de skal arbejde med. Forløbet indledes med et rammesættende møde mellem virksomhed og klasse, hvor udfordringen uddybes. Herefter arbejder de deltagende klasser innovativt for at finde en eller flere løsninger på udfordringen. Kontakt med virksomheden i processen aftales individuelt. 

Finale:
Klassen eller holdet præsenterer sin bedste løsning i en finale, som finder sted fredag i uge 47 i Næstved. Eksterne dommere fra erhvervslivet og uddannelsessektoren bedømmer elevernes arbejde ud fra et givent bedømmelsesskema, og der kåres en 1. og en 2. plads i kategorierne folkeskole og ungdomsuddannelse. Præmie til både 1. og 2. plads i begge kategorier.

Se mere om tidligere års Projekt Virksomhedsudfordringer via nedenstående link:

http://www.naestved.dk/projektvirksomhedsudfordringer

Elever fra Holmegaardskolen præsenterer deres løsning på en udfordring stillet af Team Affald i Center for Natur og Miljø.
Elever fra Holmegaardskolen præsenterer deres løsning på en udfordring stillet af Team Affald, Center for Natur og Miljø.
Foto

Anne Bach Nielsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Matematik - Tal og algebra, Matematik - Matematiske kompetencer, Dansk - Kommunikation, Dansk - Fremstilling
Fag:
Dansk, Innovation og entreprenørskab, Matematik, Uddannelse og job