Øhavsmuseet

Ret og straf - før og nu

Fra mørke fangehuller til moderne fængselsceller. Den danske afstraffelseshistorie er lang og spændende, og i Faaborg Arrest får I en autentisk oplevelse af de skiftende holdninger og metoder til at straffe forbrydere gennem tiden.

Fra den enevældige konges suveræne magt – også over ret og retfærdighed – til nutidens danske retssystem baseret på demokratiske værdier er der et interessant spænd, som fortæller meget om udviklingen af samfundet. Arrester, som i starten blot bestod af fangehuller, har en lang historie i den danske afstraffelseshistorie. Inden fængslernes tid havde man desuden brug for et sted at opbevare folk, mens man afgjorde deres videre skæbne. Arresthusene har således altid været et grænseland, og selv den dag i dag er arresthusene dér, hvor man sidder varetægtsfængslet, mens man afventer sin dom. Derfor er arresten også et autentisk og velegnet sted, når det gælder læring om udviklingen af den danske retsstat.

Eleverne bliver introduceret til de abstrakte emner gennem konkrete eksempler på forbryderskæbner og ved at gå rundt i den tidligere arrest og byret. De vil opleve celler, fangegården og retssalen med eksempler fra fortidens til nutidens arresthuse.

Bag tremmer i Faaborg Arrest
Ret og straf bag murene i Faaborg Arrest.
Foto

Geir

©

Øhavsmuseet Faaborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
600 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne præsenteres for, hvordan forskellige tider har præget tankerne om ret og straf. Det vil øge deres forståelse af brud og kontinuitet i samfundet. De vil bl.a. forstå betydningen af kanonpunktet om grundloven af 1849 i relation til emnet ret og straf. Eleverne vil også få en forståelse af, hvordan demokrati og forskellige politiske holdninger påvirker vores retssystem.