Nationalmuseet - Dansk

Sex! Køn og krop

Hør om synet på sex og seksualitet gennem de seneste 300 år.

Eleverne får et historisk indblik i normer omkring seksualitet og køn fra 1700-tallet til i dag. Derudover skal eleverne perspektivere nutidens syn på køn, krop og seksualitet i historisk kontekst. Dette sker bl.a. ved at eleverne arbejder selvstændigt med dilemmaer inden for emner som graviditet, homoseksualitet og seksualundervisning i det 20.århundrede.

Undervisningsmateriale 

Lærervejledning

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Sex! Køn og krop

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Eleven kan forklare, hvordan kønsroller og kropsidealer er et udtryk for samtidens normer.

Eleven kan perspektivere nutidens seksualdebat til tidligere tider.

Eleven får en forståelse for, at seksuel frihed ikke er en lineær udvikling.