Skagens Kunstmuseer

Skagensmalerne og Det moderne gennembrud

Temaomvisning om skagensmalerne og det moderne gennembrud.

På omvisningen får eleverne en grundig introduktion til skagensmalerne og den tid, de levede i. Eleverne vil sammen med omviseren gå på opdagelse i udvalgte hovedværker og snakke om inspiration, farver, komposition og motivvalg.

Den kulturelle bevægelse Det moderne gennembrud løb som en bølge gennem Europa i slutningen af 1800-tallet. Kunstnerkolonien i Skagen var en del af den bevægelse, og den fik indflydelse på deres motivvalg, maleteknik og livsførelse. Frontløberne i den nye bevægelse begyndte at sætte spørgsmålstegn ved gamle værdier og traditioner og var bl.a. fortaler for den personlige frihed, lighed mellem kønnene og individets ret til et selvstændigt liv. Vi ser på, hvordan de nye tendenser kommer til udtryk i malerierne.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelser af malerierne undervejs.

Museet tilbyder gratis undervisningsmateriale, der relaterer sig til omvisningerne, og som med fordel kan bruges før, under eller efter et besøg på museet. Find undervisningsmaterialet her.

Detalje af kunstnerfrisen fra Brøndums spisesal på Skagens Museum
Foto

Skagens Kunstmuseer

©

Skagens Kunstmuseer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Omvisningen imødekommer skolernes Fælles Mål for fagene dansk og billedkunst.

BILLEDKUNST:
Eleverne kan analysere billedgenrer.

Eleverne kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer.

DANSK:
Eleverne kan deltage aktivt og analytisk i dialog.

Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster og har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner.

Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning og foretage flertydige fortolkninger.

Eleven kan formulere egne sansninger i æstetisk sprogbrug.

Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller.

Se alle tilbud fra: