Danmarks Forsorgsmuseum

Skjulte Danmarkshistorier

Eleverne skal arbejde med og udvikle deres forståelse af tre centrale socialhistoriske begreber: Fattigdom, hjemløshed og at være socialt udsat. De skal se en række barske og rørende skæbnebårne dokumentarfilm og blive vist rundt i Nordens bedst bevarede fattiggård.

Dagen starter i museets Klistersal, hvor formidleren faciliterer en "blank snak" om fattigdom, hjemløshed og socialt udsatte. Eleverne skal sætte ord på, hvad de forstår ved de tre begreber, og udarbejde en liste med de ord, som de mener beskriver begreberne. Denne del tager ca. 25 min.

Når listen er udarbejdet, skal eleverne se film "on location". Først tre korte dokumentarfilm (samlet 35 min.), der fletter skjulte historier om fortidens og nutidens socialt udsatte og hjemløse ind i hinanden. Filmenes hovedpersoner er Mette, Eli, Henning, Christina og Richardt. De har alle været hjemløse og socialt udsatte. I filmene tager de os med på en rejse i deres egne barske og rørende historier fra Danmark i dag og med tilbage til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter var det primære middel til bekæmpelse af fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed. I fortiden møder vi Albert, Rasmine og Peter, som alle har været indlagt på Svendborg Fattiggård og kæmpet en hård og ubarmhjertig kamp for at finde en plads i samfundet.

Efter filmvisningen får eleverne en dialogbaseret rundvisning (ca. 45 min.) på Fattiggården. Eleverne træder ud under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige, som de netop har hørt fortællinger om på film, forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler ved f.eks. at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Efter rundvisningen skal eleverne se tre korte temafilm (samlet ca. 10 min.). I disse film danner forholdene på fortidens fattiggård udgangspunkt for samtaler om livet som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Dagen afrundes herefter med en ny snak om begreberne fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed, og der udarbejdes en ny liste. Denne del tager ca. 25 min.
Danmarks Forsorgsmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Undervisningsmateriale til Skjulte Danmarkshistorier - Lasse Weel Krammer-Dandanell
2
Lærervejledning
FORMÅL
Undervisningsmaterialet til “Skjulte Danmarkshistorier” har to overordnede formål.
For det første at give indsigt i livet for fortidens og nutidens socialt udsatte. For det
andet at give eleverne nogle analytiske værktøjer til at reflektere over, hvorledes
fortællinger om socialt udsatte og mennesker fra underklassen skriver sig ind i en
nutidig socialpolitisk dagsorden.

Se alle tilbud fra: