NaturBornholm

Smådyrssafari i jeres vandhul

Med fiskenet og akvarier, terrarier og insektnet, undersøgelsesbakker, forstørrelsesglas og bestemmelsesduge begiver vi os samlet ned til et af vandhullerne nær skolen.

Livet i et vandhulVi afholder en Bioblitz og undersøger, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. Der er smådyr alle vegne, og mange af dem opdager vi aldrig, hvis vi ikke søger efter dem. Med udgangspunkt i elevernes egne fangster kigger vi på, hvilke dyr vi har i terrarier og akvarier. Vi beskriver, hvordan smådyrene ser ud, og hvilken dyregruppe de mon tilhører. Hvordan kan man se, at dyret er et insekt? Sammen prøver vi at bestemme dyrene og måske finde ud af, hvad de hedder. Vi kommer ind på, hvad smådyrene æder, og hvilke forsvarsmekanismer de har, så de ikke selv bliver ædt af andre.
Om foråret møder vi helt sikkert frøer, frøæg eller haletudser, som vi også ser på.

Før læringsaktiviteten på NaturBornholm er det en god idé, at eleverne får snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg. Især de hvirvelløse dyr, som der er flest af.

Efter forløbet med naturvejlederen kan I arbejde videre på egen hånd ved at fange flere dyr, som studeres.

Praktisk information:

Hvornår: Bedst fra april til oktober

Husk fornuftigt tøj og gummistøvler. Forløbet foregår ved et vandhul.

Tag gerne logbøger, tegnematerialer og tablets eller mobiltelefoner med til at tage fotos med, som kan bruges til senere efterbearbejdning.

Baggrundsmaterialer:

Elever fanger smådyr
Elever afholder en Bioblitz
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (4.-6. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse) Natur og miljø (6. klasse)
Modellering:
Mennesket (4. klasse) Natur og miljø (6. klasse)
Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)
Kommunikation:
Ordkendskab (4.-6. klasse)