Nationalmuseet

Stemmer fra kolonierne - et dilemmaspil

I forløbet arbejder eleverne selvstændigt med dilemmaer centreret omkring forskellige skæbner i det tidligere koloniale system.

Vi starter med en introduktion til det koloniale system, merkantilisme og Danmarks rolle i dette.

Derefter fokuserer vi på Vestafrika og de tidligere Dansk Vestindiske Øer og nogle af de skæbner, vi møder i udstillingen "Stemmer fra kolonierne". Embedsmanden, barneslaven, plantageejeren, slaven som tjenestepige, oprøreren og soldaten er alle mennesker med vidt forskellige liv og muligheder i det koloniale system. Med udgangspunkt i deres historier arbejder eleverne i grupper med dilemmaer som retten til egen krop, retten til oprør og handlemuligheder i et system, som du ikke selv er herre over.

Afslutningsvis fremlægger eleverne, og der perspektiveres til nutiden med eksempelvis diskussion af, hvad slavehandlen har betydet for nutidens forhold mellem sorte og hvide, US Virgin Islands i dag samt dilemmaet omkring, hvem der har ret til historien og fortidens genstande. 

Forløbet underbygger, at eleverne kan:

  • reflektere over, hvordan fortiden, nutiden og fremtiden hænger sammen, og at mennesker både er historieskabte og historieskabende. 
  • reflektere over, hvordan historie kan anvendes til at forstå og løse nutidige problemstillinger.

Læs mere om "Stemmer fra kolonierne"

Lille Marie på Nekys arm, 1838

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet underbygger, at eleverne kan:

Reflektere over, hvordan fortiden, nutiden og fremtiden hænger sammen, og at mennesker både er historieskabte og historieskabende.

Reflektere over, hvordan historie kan anvendes til at forstå og løse nutidige problemstillinger.

Se alle tilbud fra: