Rudersdal Museer - Vedbækfundene

Stenalderquiz i Vedbæk Maglemose

Tag på egen hånd rundt i Vedbæk og det smukke naturområde i Vedbæk Maglemose med en stenalderquiz. Bliv klogere på områdets stenalderhistorie og de store klimaforandringer, der stadig kan ses spor af i Vedbæk Maglemose. Der besøges 7 forskellige poster i Vedbæk og Vedbæk Maglemose. På hver post er der spørgsmål til eleverne, og de får viden om livet i jægerstenalderen eller de arkæologiske fund på stedet.

Stenalderquizzen er gratis og skal afvikles på egen hånd. Den kan afvikles alle dage. Print selv materialet og tag det med på jeres tur i Vedbæk Maglemose. 

Quizzen starter ved parkeringspladsen ved Vedbæk Skole og Station, hvor jægerstenalderbopladsen Henriksholm-Bøgebakken blev fundet. Klassen går samlet rundt og besøger posterne.

Der er i alt 7 poster, der kan besøges. Det er valgfrit, om I vil besøge alle posterne. Opgaverne på posterne kan løses i grupper. Læreren kan evt. læse teksten ved posterne for de mindste klasser. 

Der er angivet en ca. gåtid mellem posterne.

Vedbæk Maglemose

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Historie:
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Eleven opnår viden om historie gennem brug af historiske scenarier.

Natur/teknologi:
Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.
Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv.