Vikingecenter Fyrkat

Støb din egen vikingeamulet – værkstedsaktivitet

I værkstedet introduceres de kendte metaller i oldtiden, deres egenskaber og anvendelse. Der præsenteres forskellige støbeforme i fedtsten, og der støbes en udvalgt amulet, som derefter files til og laves til hængesmykke. Vikingernes forhold til det religiøse omtales ud fra myter og fund.

Eleverne introduceres til smedning og metalstøbning i vikingetiden. De i oldtiden kendte metallers beskaffenhed og anvendelse gennemgås. Der blæses med bælgen, og tinnet smeltes i essen. Den flydende tin hældes i støbeform og tages ud, når den er kølet. Produktet slibes til med fil og kan gøres til hængesmykke med lædersnøre. Der tales om amuletter og symbolers betydning i vikingetiden med reference til nordiske myter, arkæologiske fund af thorshamre og kristne kors samt beretninger fra vikingetiden.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
30 min.
Pris:
25 kr.
Yderligere priser:
Pris: 15-25 kr./stk. alt efter størrelse, i forbindelse med andre aktiviteter, ellers 20-30 kr./stk. Lædersnøre kan tilkøbes for 10kr./stk., eller medbringes. Varighed: ca. 30 min. til 10-15 personer.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Historie - Historiebrug, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner...
Fag:
Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne får kendskab til støbeteknik, metallers smeltepunkt og materialekendskab (tin og fedtsten).

De får viden om vikingetidens amuletter og mulige design af motiver, bla. thorshammer og kors.

De får erfaring med bearbejdning af metaller.

Eleverne får en kort introduktion til trosformer og praksis i vikingetiden.