Ringsted Galleriet

STOP-MOTION

Med udgangspunkt i Ringsted Galleriets aktuelle udstilling, vil eleverne på denne workshop arbejde med klassiske billedkunstneriske teknikker og digitale redskaber i udfærdigelsen af deres egen stop-motion-video med inspiration fra aktuelle kunstneres udtryksmetoder.

På denne workshop vil eleverne arbejde rumligt og digitalt med iPhones. I et minimalt formsprog vil eleverne fremstille et persongalleri og kulisser til deres personlige film, som tager udgangspunkt i deres hverdag, drømme og tanker. Til dette digitale forløb vil eleverne starte analogt, hvor de vil blive introduceret til nogle klassiske billedkunstneriske teknikker inden for tegning, maleri og/eller skulptur.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie, mens vi inddrager elementer fra den aktuelle samtidskunst, som præsenteres på Ringsted Galleriet.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet det rumlige og digitale billeder

Materialer: Varierende

Varighed: 1-2 dages workshop (kan justeres efter behov) med kulisseopbygning, udarbejdelse af storyboard til stop-motion-fortælling og digital billedbehandling

Klassetrin: 2.-10. klasse

En skoleklasse fra Byskovskolen arbejder med stop-motion
STOP-MOTION
Foto

Heidi Hove

©

Ringsted Galleriet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Filmkundskab - Filmanalyse, Håndværk og design - Design, Medier - Medieproduktion
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, It og medier, Medier, Projektopgaven
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)