Næstved Kommune - Åben Skole

Teknisk tegning - ZEALAND

Kom på ZEALAND Sjællands erhvervsakademi og tegn med bygningskonstruktørerne.

Arbejd hjemme på skolen med målestoksforhold, plantegninger og facadetegninger, og kom derefter ud til ZEALAND, hvor I får mulighed for at optegne en 3D-model, printe hovedtegninger af huset og opleve det i VR.

Når I kommer på ZEALAND, bliver klassen koblet op med et hold bygningskonstruktører. Der tilstræbes 1 elev til 1 studerende. Der kan dog være færre studerende på holdet, hvorved der måske skal være 2 elever pr. studerende. Dette afklares med kontaktpersonen inden besøget. Besøget varer 5 timer.

Se video om studiet her: https://www.youtube.com/watch?v=r5GwPYRol7w

Inden besøget på ZEALAND arbejdes med følgende i klassen: 

Plantegning af huset, målsat helst i mm. Regn med minimums vægtykkelser på 500 mm for udvendige vægge og 100 mm for indvendige vægge. Gerne 1:50.
Opstalter af alle facader, gerne med højdemål. (Evt. blot skitser.)
Evt. situationsplan med beregning af bebyggelsesprocent og evt. carport indtegnet. 
Evt. beskrivelse af materialevalg på alle flader. 
Evt. indretningsplan med møbler. 

Forløbet skydes i gang med besøg af underviser fra Zealand af ca. 1-1½ times varighed. Der lægges op til at det er ca 14 dage før besøget på Zealand.

 

I kan evt. arbejde med bebyggelsesprocent og tegne huset ind på en bestemt grund. Tegning med matrikelmål kan downloades nedenfor.

Typiske bestemmelser er bebyggelsesprocent på 25, og huset skal placeres 2,5 m fra skel. I denne lokalplan endvidere maks. højde på 8,5 m og 2 etager. Eleverne kan dog med fordel holde sig til etplanshuse, ellers opfordres der til at afstemmes med kontaktperson (om det kan nå at tegnes).   

Vi kan godt have fokus på enkeltområder, f. eks. bæredygtighed eller simulering af skygger og dagslysindfald, energianalyse, installationer, statiske systemer, processer o.a., hvis der er ønske om det.

I får tegningerne med hjem til brug i den videre undervisning. 

Afvikling aftales med undertegnede. 

Kontakt gerne en måned før ønsket besøgstidspunkt. 

Kontakt:

Claes Nordsted-Jørgensen på clno@zealand.dk

Teknisk tegning

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Matematik - Geometri og måling, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job
Fag:
Arbejdskendskab, Matematik, Uddannelse og job
Læringsmål:
Du skal vide noget om, hvad en bygningskonstruktør laver.

Du skal kunne forklare, hvad der er forskellen på en plantegning og facadetegning.

Du skal kunne tegne en plantegning i et bestemt målestoksforhold.