Næstved Kommune - Åben Skole

Undervisningsforløb Bilka - den digitale butik

Alle har været i en butik, men hvordan bruger Bilka Næstved data til planlægning, og hvordan kan automatiske prognoser (automatisk disponering) hjælpe med at styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.v.? Igennem dette undervisningsforløb i matematik vil eleverne få en forståelse for vigtigheden af databearbejdning, og hvordan man kan bruge matematiske modeller til at regne på, hvad der kommer til at ske i virkeligheden.

Automatisk Disponering er et automatisk varebestillingssystem, som stort set alle detailbutikker bruger. Hver gang en vare kører gennem kasseapparatet, bliver den registreret i butikkens computersystem. Disse data bliver brugt til at planlægge varesortiment og indkøb, indretning af butikken, reklamer, vagtplan for medarbejdere m.v. Computeren er programmeret til automatisk at foretage beregninger og lave prognoser på baggrund af de indsamlede data, uden at der er et menneske, som behøver at tage stilling til det, før der dannes bestillingslister, vagt- og arbejdsplaner m.v.

Undervisningsforløbet er udviklet til matematik på 7.-9. årgang. Det opfylder en række Fælles Mål i matematik inden for modellering og kommunikation og bidrager endvidere til opfyldelse af målene i faget uddannelse & job. Som en del af undervisningsforløbet besøger klassen en detailbutik, hvor de får et hands-on-indtryk af, hvordan det, de lærer i klassen, hver dag bruges i verden omkring os. Samtidig stifter eleverne bekendtskab med jobfunktioner, uddannelser og karriereveje i detailhandlen og får almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, de indgår i.

Synlige mål:
Når klassen har gennemført dette forløb, kan de:

  • Forklare, hvad Automatisk Disponering er.
  • Give eksempler på, hvilke data der bliver registreret i forbindelse med Automatisk Disponering.
  • Udvælge data og variable til at opstille en matematisk model for Automatisk Disponering.
  • Oprette en model i et regneark med data og regnearksformler, så den kan simulere Automatisk Disponering af et antal varer i en butik (modellering).
  • Formidle den nye viden om Automatisk Disponering og den matematiske model i regnearket i en skærmoptagelse (kommunikation).

Tidsforbrug
Undervisningsforløbet har et omfang på 8 lektioner på skolen à 45 minutter. Dertil kommer besøget i butikken, der varer 1 time ekskl. transport.

Forberedelse
Chancen for, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter, stiger betragteligt, hvis eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget. På hjemmesiden, der er linket til nedenfor, finder du ude i højre side lærervejledningen, hvor du blandt andet kan læse mere om undervisningsforløbet og forberedelserne til besøget i butikken. Butikken har fået en tilsvarende vejledning. Den kan du også se i højre side. 

Se begge dele her: http://aabenvirksomhed.dk/da-skolen/forloeb/matematik/den-digitale-butik-66

Her kan du også booke besøget.

Bilka logo

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Matematik - Matematiske kompetencer, Matematik - Tal og algebra, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job
Fag:
Matematik, Uddannelse og job
Læringsmål:
Forløbet opfylder en række Fælles Mål i matematik inden for modellering og kommunikation og bidrager endvidere til opfyldelse af målene i faget uddannelse & job.