Vikingemuseet Fyrkat - Nordjyske Museer

VIKINGERNES DAGLIGDAG - FORTÆLLING VED BÅLET

En times undervisning i vikingernes dagligdag, som foregår omkring bålet i et langhus. Vikingen fortæller og fremviser en række genstande, og I slutter af med at bage fladbrød på pander over bålet.

Indholdet af besøget aftales på forhånd med læreren og tager udgangspunkt i elevernes niveau. Aktiviteten kan også tilpasses andre klassetrin, og har I særlige ønsker til, hvad der skal fortælles om, forsøger vi at imødekomme det.

Elever og lærere modtages ved indgangen til Vikingegården af en viking, som først fortæller lidt om Ringborgen, som kan ses 1 km længere ude ad vejen. Derefter får eleverne en kort fortælling om Vikingegårdens forskellige huse, og gruppen fortsætter ind i langhuset. Her fortælles om husets indretning og brug. Eleverne sætter sig på bænke, stole og senge og hører om familiens sammensætning og de enkeltes opgaver, om afgrøder, husdyrhold, jagt, fiskeri og køkkenhave og om, hvad man spiste, og hvor vi ved det fra (kilder). Mens der fortælles, sendes forskellige genstande rundt, som alle kan se og røre. Dernæst fortælles om vikingernes påklædning og opførsel – herunder lidt om deres tro og verdensopfattelse. Der afses tid til, at eleverne kan stille spørgsmål og få svar på det, der optager dem. Til sidst får alle mulighed for at rulle deres eget fladbrød ud og bage det på pander over bålet, så man kan smage på vikingetiden. Bagefter kan klassen fortsætte op i besøgscenteret, hvor der er mulighed for at se en lille udstilling og prøve vikingetøj, ringbrynje og hjelm. I kan også gå en runde og se på de andre huse, besøge museumsbutikken og spise madpakker på den mytologiske legeplads, hvor vi har borde og bænke. Og endelig kan I fortsætte ud på Ringborgen.

Denne aktivitet kan fint kombineres med et besøg i et af vores vikingeværksteder, hvor eleverne selv fremstiller en lille ting, f.eks. støber en tinamulet eller filter en bold af fåreuld.

Der fortælles historier om vikingetiden ved bålet i langhuset
Vikingegårdens langhus
Foto

Jakob Ljørring Pedersen

©

Vikingemuseet Fyrkat

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
Pris: 1–10 personer 600 kr., efterfølgende 25 kr. pr. person. Der betales for både børn og voksne.
Max deltagere:
50 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Madkundskab, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven lærer om dagligdagen for især børn i en familie i vikingetiden.

Eleven ser og hører om fortolkninger af vikingetiden, får mulighed for at røre og undersøge en række genstande og bager selv et fladbrød på en pande over bålet.

Eleven får kendskab til vikingetidens beboelse, redskaber, klædedragt, tro, mad og drikke samt en række andre emner.