Zoologisk Have København

Zoo som arbejdsplads

Hvilke jobs findes der i en Zoologisk Have?

Med udgangspunkt i Københavns Zoo diskuterer eleverne visionen bag en zoologisk have, samt hvilke arbejdsfunktioner en zoo kræver. Undervisningen afsluttes med et indblik i en dyrepassers hverdag og håndtering af dyr.

Forslag til forberedelse på skolen
Tal med eleverne om, hvad deres holdning er til Zoologisk Have (lad dem have deres egen mening - vi skal bruge den i en diskussion om zoologiske havers berettigelse).

Få alle elever til at fortælle hvilken uddannelse de kunne tænke sig. Lav en liste over de forskellige uddannelser.

Nøgleord: Zoo som virksomhed, zoologiske havers berettigelse, uddannelse, jobfunktion, dyrepasseruddannelsen.

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo
Gå en tur rundt i haven og se om I kan gætte de ansattes jobfunktioner (stop evt. et par stykker og spørg).

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen
Vend tilbage til elevernes ønsker til uddannelse, som I talte om inden I kom, og se hvor mange af uddannelserne, der kunne passe ind i Zoologisk Have.

Grib fat i nogle af jobfunktionerne i Zoo (gerne dem, som passer på nogle af elevernes jobønsker), og giv eleverne, hver især, til opgave at undersøge kravene til de forskellige uddannelser og herudfra lave en plan for, hvordan de kan nå hen til målet (jobbet) og hvilke kvalifikationer det kræver.

Zoo som arbejdsplads
Zoo som arbejdsplads
Foto

Frank Ronsholt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked
Fag:
Biologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleverne diskuterer zoologiske havers berettigelse og får herigennem en forståelse for Zoo’s mission
Eleverne skal få en indsigt i, hvor stor og kompleks Zoo som arbejdsplads er, hvor mange forskellige former for jobs der er, heriblandt jobbet som dyrepasser.
Eleverne skal perspektivere deres egen fremtid ud fra Zoo som deres fremtidige arbejdsplads.

Se alle tilbud fra: