Om arrangementet

Dato
Sted
Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København
Type
Temadage
Målgruppe
Alle der arbejder med åben skole
Pris
Gratis
Copied!

Åben Skole – en særlig pædagogisk mulighed

Kulturinstitutioner, skoler og kommuner samarbejder om åben skole til gavn for børn og unge i hele landet. På konferencen samler vi åben skole-aktører til oplæg og debat.
Dato
Sted
Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København
Type
Temadage
Målgruppe
Alle der arbejder med åben skole
Pris
Gratis
Copied!
Elever i kostumer på Arbejdermuseet

I år har åben skole eksisteret i fem år, og både kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer har gjort væsentlige erfaringer med, hvordan åben skole kan omsættes i praksis. Men udnytter vi de pædagogiske muligheder, som åben skole rummer?

Konferencen har fokus på, hvordan væsentlige forskelle mellem skolen og det eksterne læringsrum kan udnyttes, så der åbnes for nye elevroller, nye fagforståelser, nye læringsrum, nye underviserroller, der på særlig vis kommer elevernes til gavn.

På konferencen får du indblik i og viden om:

  • den nyeste forskning om åben skole som en pædagogisk mulighed
  • kommunale perspektiver på udvikling af åben skole-praksis
  • resultater fra større åben skole-projekter på kulturinstitutioner
  • skoleperspektiver på væsentlige forskelle og rum for pædagogiske muligheder i åben skole

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med åben skole.

 

Program for konferencen

9.30-9.45: DPU og Skoletjenesten byder velkommen.

Præsentation af program og rammesætning.
Hvordan kan kulturinstitutioner, skoler og kommuner etablere åben skole-partnerskaber uden at udviske de særlige forskelle, der åbner for nye pædagogiske muligheder?
 

9.45-10.30: Lars Emmerik Knudsen
Lektor, Materiel Kulturdidaktik, DPU, forsker i åben skole.

Lars præsenterer en analyse af pædagogiske forskelligheder, modsætninger og muligheder for samarbejde mellem skoler og lokale aktører ved at tage udgangspunkt i intentionerne med åben skole og praksis omkring åben skole. Dette handler både om forskellige opfattelser af målet med åben skole, udbyttet for eleverne, pædagogiske tilgange og ikke mindst forestillingerne om at bygge bro mellem teori og praksis. Modsætningerne til trods, så er det netop beskrivelserne af disse, accepten af at de findes og evnen til at sætte navn på dem, der er forudsætningerne for, at de kan bruges konstruktivt i åben skole-samarbejdet.
 

10.30-10.45: Kaffepause
 

10.45-11.30: Dialog mellem en skoleleder og en kulturinstitution:
Sidsel Kirk, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten Københavns Museum
Helle Bjerg, pædagogisk leder, Skolen på Grundtvigsvej

To ekstreme cases mødes: Skolen på Grundtvigsvej arbejder med åben skolen som en fast ugentlig del af skemaet. Københavns Museum er i gang med at opbygge et nyt museum og har i den forbindelse haft et særligt samarbejde med Tagensbo skole, hvor museet kom ud på skolen.

I dialogen sætter vi fokus på, hvilke muligheder åben skole giver? Og hvad det fordrer af rammer og pædagogik?
 

11.30-12.00: Dialog ved bordene
 

12.00-13.00: Frokost
 

13.00-13.45: Finn Holst, ekstern Lektor, DPU, forsker i musikpædagogik og åben skole.
Finn vil, med afsæt i sin forskning om partnerskaber mellem musikskoler og grundskoler, sætte fokus på hvilke muligheder åben skole giver, når forskellige fagligheder lykkes med at etablere et fælles tredje rum.
 

13.45-14.00: Kaffepause     
 

14.00-14.45: Dialog mellem KL og en kulturinstitution:

Birgit Lise Andersen, chefkonsulent KL og tidligere skolerleder
Jane Bendix, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten ARKEN

To perspektiver mødes: Jane bidrager med ARKENs åben skole projekt og beskriver, hvordan ARKEN har etableret forskellige former for partnerskaber med de omkringliggende kommuner og skoler. Birgit sætter fokus på, hvad åben skole partnerskaber fordrer af ledelse og strukturer.

I dialogen sætter vi fokus på, hvilke muligheder åben skole giver? Og hvad det kræver af rammer og strukturer?
 

14.45-15.05: Dialog ved bordene
 

15.05-15.55: Paneldebat med deltagelse af oplægsholdere.
Faciliteret af Dennis Hornhave Jacobsen, formand for Falihos og tidligere lærer og projektleder for åben skole på H.C. Andersenskolen, Odense.
 

15.55-16.00: DPU & Skoletjenesten - Tak for i dag.

 

Materialer fra konferencen

Kontakt

Lise Sattrup Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i