Dansk Arkitektur Center 2020-21

Skoletjenestens årsberetning Dansk Arkitektur Center (DAC) 2020-21
Elever i byrum
Nøgletal DAC

Perioden for dette års årsberetning er præget af corona-nedlukning i perioderne fra 12. marts-7. juni 2020 og 9. december-21. april 2021.

Coronaretningslinjerne har påvirket både udvikling og drift af undervisningsafdelingens aktiviteter. Vi har haft en ekstraordinær opgave i at håndtere og koordinere nedlukninger og genåbninger med dertil følgende aflysninger og gen-booking af klasser. Derudover har afdelingen haft fokus på ekstra kommunikation og markedsføring til lærere, træning af undervisere i håndteringen af besøgende elever, et skærpet blik for skiftende retningslinjer, og ikke mindst på at gennemføre undervisning på nye og kreative måder.

Håndtering af materialer, orientering af undervisere og praksis omkring eleverne har krævet ekstra opmærksomhed, og det har været en tid med skiftende retningslinjer. Desuden har vi arbejdet fokuseret på at justere forløb og videreudvikle allerede eksisterende formater, så de er blevet ”corona-sikre” og mulige at gennemføre inden for de opstillede krav.

Håndværk i fremtidens arkitektur

Learning på Dansk Arkitektur Center arbejdede i første del af skoleåret 2020-21 med udvikling og afholdelse af forløbet Håndværk i fremtidens arkitektur – modul II. Forløbet er en overbygningen på modul I og blev gennemført i partnerskab med BY RUM SKOLE. Forløbet udfoldede sig over 14 dage som en stor byggeworkshop på Bryghuspladsen, hvor deltagende klasser i fællesskab designede og byggede byrumsmøbler, der efterfølgende stod til udstilling og anvendelse over efterårsferien. I forløbet arbejder eleverne med designproces, håndværksteknikker, redskabskendskab, dokumentation og interviews. Forløbet er udviklet med afsæt i en bevilling fra Tømmermester Langhoffs Fond, hvilket betyder, at Dansk Arkitektur Center over tre år kan tilbyde gratis håndværk og design-undervisning for udskolingen (valgfag). Hen over skoleåret har over 500 elever fået glæde af det gratis forløb.

Fremtidens læringsrum

I efteråret 2020 arbejdede vi intenst og fokuseret på udviklingen og realiseringen af Dansk Arkitektur Centers nye undervisningslokale Educatorium. Konceptudviklingen blev gennemført i samarbejde med det hollandske designbureau Tinker Imagineers. Educatorium motiverer eleverne til at gå på opdagelse i arkitekturens værktøjskasse. Det inviterer dem til at opleve arkitektur med deres sanser; med kroppen, øjnene og ørerne, til at røre, til at føle og til at tænke. Herved skærpes deres evne til at opfatte og mene noget om den arkitektur, der omgiver dem. Den nye indretning af Dansk Arkitektur Centers Educatorium er resultatet af mange års erfaring med arkitekturpædagogik. Den hviler på et stærkt samarbejde med en etableret følgegruppe bestående af eksperter i didaktik, oplevelsesdesign og alternative læringsrum, men frem for alt har Dansk Arkitektur Center hentet hjælp fra en fokusgruppe bestående af børn, hvilket var en naturlig og vigtig del af processen, da Educatorium skulle finde sin form.

Kontakt:

Tidligere årsberetninger fra Dansk Arkitektur Center

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Dansk Arkitektur Centers tidligere årsberetninger?