Den Blå Planet 2020-21

Årsberetning Skoletjenesten Den Blå Planet 2020-21
Guldfisk på Den Blå Planet
Nøgletal fra Den Blå Planet 2020-21

Det forgangne halvandet år i Skoletjenesten Den Blå Planet har været meget præget af coronasituationen, hvor skiftende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne har bevirket en løbende tilpasning af undervisningen til de gældende restriktioner. Coronasituationen har desuden afstedkommet, at Den Blå Planet har været pålagt at holde lukket en stor del af skoleåret 2020-21 (den 8. december 2020 til den 21. maj 2021). I det meste af nedlukningsperioden har UUA samt underviserne været hjemsendt på lønkompensation ligesom mange andre af Den Blå Planets medarbejdere. 

Til gengæld bød sensommeren 2021 på mange skolebesøg med undervisning, og især ungdomsuddannelserne viste stor interesse for vores undervisningstilbud. Det betød, at vi så en stigning i besøgende fra ungdomsuddannelserne som modtog undervisning på ca. 70 % sammenlignet med andet halvår 2019. Efter nogle rigtig gode måneder i sensommeren bød efteråret 2021 igen på nye restriktioner, og vi sluttede året med endnu en pålagt nedlukning af Den Blå Planet samt hjemsendelse af medarbejdere.  

Den svære situation har betydet, at mange aktiviteter og dele af det planlagte udviklingsarbejde i Skoletjenesten Den Blå Planet er blevet udsat. Heldigvis har perioden også budt på positive tiltag i form af nye undervisningsforløb samt opstart af et pilotprojekt til evaluering af undervisningen. Derudover startede afdelingen skoleåret 2020-21 med at gå i luften med en ny velfungerende bookingportal og bagvedliggende bookingsystem. Portalen er mere intuitiv og har gjort det endnu lettere at booke undervisning via vores hjemmeside. Det har afstedkommet, at vi har oplevet meget færre henvendelser fra lærere pr. telefon og mail angående udfordringer med at booke undervisning. 

Havet for længe siden 

I forbindelsen med genåbningen i maj åbnede vi samtidig dørene for særudstillingen Havet for længe siden, der sætter fokus på havets vigtige rolle som livskabende miljø og beskriver havets historie. Som en del af særudstillingen har Skoletjenesten Den Blå Planet udviklet to undervisningstilbud til henholdsvis udskolings- og gymnasieelever. Undervisningsforløbet til udskolingen tager udgangspunkt i et eksisterende forløb, hvorimod forløbet til gymnasierne er et digitalt forløb, som eleverne kan bruge på egen hånd i udstillingen. Elevernes opgavebesvarelse tager udgangspunkt i udstillingens modeller og grafikker, heriblandt en naturtro megalodon i størrelse 1:1. Materialet er tilgængeligt via Den Blå Planets hjemmeside og munder ud i en rapport. Vi er meget glade for at have endnu et tilbud til gymnasierne, da det er en af de målgrupper, vi endnu ikke har så godt fat i.  

Pilotprojekt til evaluering af undervisningen

I det forgangne halvandet år har afdelingen taget hul på vores overordnede indsatsområde, hvor vi ønsker at evaluere de besøgende elevers udbytte af vores undervisningstilbud. Vi har udviklet en ny evalueringsmodel, hvor vi undersøger, om vores opsatte læringsmål for de forskellige undervisningsforløb stemmer overens med det udbytte, eleverne går herfra med. Vi har en klar formodning om, hvilket udbytte eleverne har af vores undervisning, men vi har endnu ikke dokumentation på, at denne formodning er i overensstemmelse med virkeligheden.  

I skoleåret 2020-21 har vi indsamlet empiri på området og arbejdet med at udvikle evalueringsdesignet for vores undersøgelser. I slutningen af 2021 gik vi i gang med den første dataindsamling.

Kontakt:

Tidligere årsberetninger fra Den Blå Planet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Den Blå Planets tidligere årsberetninger?