Om arrangementet

Dato
Sted
Digitalt via Microsoft Teams
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer, studerende eller andre med interesse for temaet og feltet
Pris
Gratis
Copied!

Digitale læremidler og undervisningsformer i eksterne læringsmiljøer

Vær med når vi præsenterer, undersøger og diskuterer potentialer og udfordringer ved digitale læremidler i eksterne læringsmiljøer. Det sker gennem oplæg om design af digitale læremidler, præsentation af Skoletjenestens nye undersøgelse af digitale undervisningsformater i eksterne læringsmiljøer og dialog mellem deltagerne.
Dato
Sted
Digitalt via Microsoft Teams
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer, studerende eller andre med interesse for temaet og feltet
Pris
Gratis
Copied!
Børn på Musikmuseet

Hvad har digitale undervisningsformater og læremidler med eksterne læringsmiljøer at gøre? Er det muligt at fastholde og udfolde kvaliteter om sanselighed, autentiske miljøer og mødet med fagpersoner gennem film, apps og digitale undervisningsforløb? Hvad sker der med elevernes muligheder for deltagelse, når undervisningen er delvist styret af en didaktiseret teknologi? Hvilke muligheder åbner det, og hvad skal vi være opmærksomme på?

Vær med når vi præsenterer, undersøger og diskuterer potentialer og udfordringer ved digitale undervisningsformater i eksterne læringsmiljøer.

Temadagen byder på oplæg om digitale didaktiske design og brugen af dem i forskellige sammenhænge og en præsentation af Skoletjenestens undersøgelse af digitale undervisningsformater i eksterne læringsmiljøer.

Program

12.00-12.15
Velkomst, program og digitalt tjek ind

12.15-13.00
Digitale tilbud og læremidler udviklet af eksterne læringsmiljøer
Oplæg v. Klara Jesting, cand.mag. i pædagogik
Med afsæt i en didaktisk analyse af udvalgte digitale tilbud fra eksterne læringsmiljøer præsenterer Skoletjenesten eksempler på pædagogiske muligheder og udfordringer, der knytter sig til digitale undervisningsformater. Analysen viser blandt andet, hvordan eksterne læringsmiljøer gennem digitale tilbud har mulighed for at tilrettelægge og tilbyde undervisning, der adskiller sig fra de muligheder, man har i undervisning på stedet.

13.00-13.20
Dialog mellem deltagerne
Med afsæt i oplægget faciliterer Skoletjenestens udviklingskonsulenter dialoger blandt deltagerne i grupperum.

13.20-13.30
Pause

13.30-14.15
Brugssituationer og læringssyn i digitale læremidler
Oplæg v. Jens Jørgen Hansen, lektor ved Institut for Design og Kommunikation, SDU
I oplægget præsenteres en række principper for det gode digitale læremiddel og hvordan brugere engageres i et digitalt læringsrum. Desuden gives der eksempler på digitale læremidlers design til brug i forskellige kontekster og brugssituationer, fx online-, hybrid- og onsite brug og på hvilke muligheder det giver for formidling og deltagelse.  

14.15-14.30
Spørgsmål og dialog med afsæt i oplægget

14.30-15.00
Refleksionsrum i grupper
Skoletjenesten faciliterer refleksion blandt deltagerne med afsæt i dagens oplæg og koblinger til deltagernes egen undervisningspraksis.

15.00
Afrunding og tak for i dag

 

Praktisk

Temadagen afvikles digitalt via Microsoft Teams i tidsrummet kl. 12-15.

Inden temadagen sendes et link til deltagelse.

Spørgsmål til indhold?

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Spørgsmål til tilmelding?

Marlene Reichel-Damtoft Skoletjenesten

Marlene Reichel-Damtoft

Sekretariatsmedarbejder
Tlf
33 66 73 64
Se profil

Måske er du også interesseret i