Kolding Naturskole

Kolding Naturskole

Vores sted

Kolding Naturskole formidler direkte naturoplevelser og læring i og om naturen for kommunale skoletilbud i Kolding Kommune. Vore naturvejledninger foretages mange forskellige steder - gerne i skolernes nærmiljø, en bestemt biotop eller på én af vore 3 naturskoler.

Kolding Naturskole stiller ligeledes gerne lokaliteter til rådighed for eks. sociale arrangementer for kommunale skoleklasser.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vore naturvejledninger er i høj grad kendetegnet ved at planlægningen foregår med skolernes fagpersonale for at knytte naturvejledningerne op på den undervisning der i øvrigt foregår i klassen.

Vore naturvejledninger er meget "hands on" og eleverne lærer meget ved at røre, gøre og høre, samt at vi gerne bruger tid til fordybelse i et emne. Vi har stort fokus på at eleverne fortsat forbliver nysgerrige, undersøgende og motiverede i forhold til natur og miljømæssige forhold. Når teknologi kan være med at skabe yderligere læring, indsigt eller formidlingsmuligheder inddrages den også i feltarbejdet.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Eleverne der kommer omkring vore naturvejledere får indblik i natur og naturfænomener. Betydningen af såvel plante- som dyrelivet, fødekæder samt menneskets indflydelse på naturen. Derudover er der stort fokus på FN´s verdensmål, som inddrages når det giver mening for elevernes samlede forståelse af helhederne.

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Kjeld Gregersen
79797814 / 51303582