Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet

Vores sted

Covid-19 information: Grundet COVID-19 situationen er der foretage tilpasninger af vores eksisterende undervisningsaktiviteter, så de lever op til sundhedsmyndighedernes krav. Nogle få undervisningstilbud kan ikke gennemføres på nuværende tidspunkt. Undervisningen vil løbende blive tilpasset myndighedernes anbefalinger og de aktuelle ændringer fremgår af de enkelte forløbsbeskrivelser. Har du specifikke spørgsmål til tilbuddene er du velkommen til at kontakte museets besøgsbestilling eller leder af Skoletjenesten Kathrine Noes Sørensen.

Hygiejneregler for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet:

  • Undervisningen på Vikingeskibsmuseet starter og slutter med at alle børn og voksne afspritter deres hænder. Har I behov for at vaske hænder, når I ankommer, skal det gøres inden tidspunktet for undervisningens start. Bookingbekræftelsen vil indeholde oplysninger om, hvor I finder museets toiletter, som I kan benytte til formålet.
     
  • I vores undervisningsforløb inddrager vi artefakter, genstande og lignende. Disse bliver undervejs håndteret og efterfølgende rengjort efter myndighedernes retningslinjer og anbefalinger på området.
     
  • Øvrige kontaktflader på museet bliver rengjort jævnligt efter Kulturministeriets anbefalinger.
     
  • I undervisningen skal eleverne holde 1 meters afstand til hinanden og 2 meter til museumsunderviseren i selve undervisningssituationen.

Undervisning og læring på Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet inviterer børn og elever ind i vikingernes verden og vores fælles maritime kulturarv.
Afsættet for vores aktiviteter er de fem originale vikingeskibe, og hvad de kan fortælle os om datidens samfund og mennesker. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vores undervisningsforløb og -aktiviteter foregår i det levende og autentiske miljø omkring museet og i de nordiske både på fjorden. 

Vi kommer tæt på vikingetidens maritime håndværk, de udendørs rekonstruktioner og vores indendørs modeller af henholdsvis et krigsskib og handelsskib. 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Undervisningen understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang til historien. Derfor er omdrejningspunktet i vores aktiviteter børnene og elevernes undren over og deres spørgsmål til det, de oplever undervejs.

Vi lægger vægt på, at børn og elever lærer om historien ved at forholde sig til spor fra fortiden. Dette gør vi ved at eleverne og børnene konstruerer historiske scenarier med inddragelse af arkæologiske fund og genstande karakteristisk for perioden. 

Vi vil gerne understøtte elevernes fysiske oplevelse af, at vikingetidens samfund bestod af mennesker, der praktiserede specialiserede håndværk og mestrede at sejle skibe over forskellige farvande. Ved at lade eleverne sejle i nordiske både og prøve kræfter med de maritime håndværk bliver eleverne sat i en situation, hvor de igennem oplevelserne får en fornemmelse for menneskenes livsvilkår i vikingetiden. 

 

 

 

skoletjenesten undervisningstilbud Vikingeskibsmuseet

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

46 30 02 53

Kontakt:

Kathrine Noes Sørensen