Københavns Museum

Københavns Museum

Vores sted

Det nye Københavns Museum åbner d. 7. februar 2020, hvor vi byder på undervisning i de nye udstillinger og i særudstillingen Paul Fischer - Byen i det bedste lys.

Aktuelt tilbyder vi forløb til børnehaver, vuggestuer og grundskoler i Arkæologisk Værksted og ude på skolerne og i byens dagtilbud. Vi besøger også dagtilbud med forløbene "Et museum i min børnehave" og med vores orange arkæologikuffert i forløbet "For gamle dage siden".

Samtidig udvikler vi vores kommende undervisningsforløb i tæt samarbejde med museets forskellige fagligheder og sammen med undervisere, elever og børnehavebørn. 

Lærere, pædagoger og studerende er velkomne til at kontakte museets skoletjeneste med gode ideer eller forslag til samarbejde.

Vi glæder os til at byde velkommen i det nye museum til februar.

På gensyn!

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningen i Skoletjenesten på Københavns Museum bygger på dialog og fælles nysgerrighed. Efter en fireårig periode med et lukket museum har vi med vores undervisning og pædagogiske tilbud "to-go" udviklet nye formater, som indtænker skoler og daginstitutioner på nye måder, ligesom vi har fået nye erfaringer med inddragelse af elever, lærere og pædagoger i udviklingsprojekter. Erfaringer, som vi tager med os ind i undervisningen når vi genåbner det Københavns Museum i februar 2020.

 

 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

I skoletjenesten på Københavns Museum er det en vigtigt del af undervisningen at inddrage børn og unge i det arbejde, som udføres på et museum og som ikke nødvendigvis er synligt i de færdige udstillinger. I vores undervisning om arkæologi, er arkæologens arbejdsprocesser centrale og i undervisningen i de kommende udstillinger på museet inddrager vi eleverne i de arbejdsprocesser og diskussionsspørgsmål, som ligger bag en færdig udstilling. Vi efterstræber at vores undervisning giver børn og unge nye perspektiver på historie og på museet som samfundsinstitution og vi ønsker at eleverne hos os bliver styrket i at opleve sig selv som vigtige sporsættere i historien.

Københavns Museum Skoletjenesten undervisningstilbud
Det nye Københavns Museum åbner i 2020
Foto

Københavns Museum

©

Københavns Museum

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

24 47 48 14

Kontakt:

Sidsel Kirk
24 47 48 14