Den Gamle By

Den Gamle By

Vores sted

Den Gamle By er verdens første frilandsmuseum for byernes kulturhistorie. Museet rummer enestående samlinger, som sammen med dokumentation og forskning danner grundlaget for det levende billede af de gamle danske byer, som museet er. Museet består af huse fra hele Danmark, som udgør et 1700- og 1800-tals købstadskvarter, et 1927 kvarter og et 1974 kvarter. Kulturhistorien og almindelige menneskers liv gennem tiderne formidles via specialudstillinger, interiører fra alle tidsperioderne og gennem levende museum med aktører i historiske dragter, der i dialogen med museets gæster agerer som mennesker fra den tid, de befinder sig i. På denne måde formidles den store historie i den lille hverdagsfortælling.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Praktisk-æstetiske læreprocesser er omdrejningspunktet for undervisningsforløbene i Den Gamle By. Rollespil, drama, praktiske aktiviteter er grundlaget for formidlingen af historien.

Alle undervisningsforløb udvikles i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelser om fagmål, kompetenceområder og læringsmål.
Til de fleste forløb er der udarbejdet et undervisningsmateriale, som tilsendes læreren efter bestilling af forløbet. Heri er der angivet forberedelsesaktiviteter for eleverne samt forslag til efterbearbejdning af forløbet.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

De kan få historien helt tæt på via Undervisningsafdelingens interaktive forløb og således opleve og erfare aspekter af fortiden på egen krop.
 

skoletjenesten undervisningstilbud Den Gamle By
Billedet er fra forløbet "En dag som børn i 1864".
©

Den Gamle Bys billedarkiv.

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Marianne Bager
41 85 08 40
Yderligere information:

Pris for undervisning: Afhænger af forløbet, forløbets længde samt antallet af aktører, der indgår i forløbet. Se nærmere på www.dengamleby.dk/undervisning

Fri entré for børn og medfølgende lærere/pædagoger